Reklama

Wiadomości

Jesteśmy na początku drogi

I Europejski Kongres Pro-Life odbędzie się w dniach 15-16 listopada 2013 r. w Krakowie. Wezmą w nim udział liderzy Inicjatywy Obywatelskiej „Jeden z Nas” z krajów Unii Europejskiej. Będzie to okazja do podsumowania dotychczasowej działalności, ale również podjęcia konkretnych przygotowań do wysłuchania publicznego przed Komisją Europejską. Podczas Kongresu zostanie także powołana do życia Europejska Federacja, która będzie kontynuowała na poziomie międzynarodowym pracę na rzecz promocji i obrony chrześcijańskiej wizji człowieka.

MAŁGORZATA CICHOŃ: – Zebrano prawie 1 mln 800 tys. głosów popierających Europejską Inicjatywę Obywatelską „Jeden z Nas”, która sprzeciwia się eksperymentom na ludzkich embrionach oraz finansowaniu aborcji z naszych pieniędzy. Pan jednak mówi, że to dopiero początek walki...

JAKUB BAŁTROSZEWICZ: – Inicjatywa zakończyła się sukcesem, jeśli chodzi o zbieranie głosów. Ale jesteśmy dopiero na początku drogi, która ma na celu zmianę prawa w Unii Europejskiej.

– Aż 20 państw osiągnęło niezbędne minimum na 7 koniecznych…

– 1 listopada, w ostatnim dniu zbierania podpisów, „rzutem na taśmę” dołączyła do tej dwudziestki Irlandia. To olbrzymie świadectwo dla Komisji Europejskiej, pokazujące zakres poparcia dla naszej inicjatywy w całej Europie. Zebranych głosów byłoby jeszcze więcej, gdyby nie to, że przecieraliśmy ścieżki biurokratyczne, musieliśmy uczyć się „narzędzia”, jakim jest Inicjatywa. Z całą pewnością z tym doświadczeniem, jakie mamy dzisiaj, byłoby o wiele łatwiej! Od początku byliśmy przekonani, że odniesiemy sukces. Wiedzieliśmy, że mamy potencjał – ludzie w Europie nie godzą się na to, żeby ich pieniądze były wydawane na zabijanie nienarodzonych.

– Wiele osób obawia się, by na forum Komisji Europejskiej nie powtórzyło się to, co niedawno mogliśmy oglądać w polskim parlamencie – mowa o projekcie obywatelskim w sprawie aborcji eugenicznej…

– W pewnym sensie ten projekt to sukces, ponieważ Polska pozostaje jedynym krajem w Europie, w którym dyskutuje się o zaostrzeniu praw aborcyjnych, a nie o ich liberalizacji. Mimo że pani Kaja Godek została potraktowana przez niektórych polskich parlamentarzystów, tak jak została potraktowana, to doskonale sobie poradziła w Sejmie. W sposób merytoryczny i poważny przedstawiała argumenty za tym, żeby wyeliminować przesłankę eugeniczną z polskiej ustawy. A że to się nie stało prawem, bo posłowie zignorowali wolę 450 tys. obywateli, którzy podpisali się pod tym projektem, to już inna sprawa. Natomiast jest to sukces obrońców życia, dlatego że „kropla drąży skałę”, a działania, które podejmujemy, sprawiają, że problem zabijania nienarodzonych dzieci stanowi nieustanny przedmiot debaty publicznej, która ma bardzo dużą wartość edukacyjną. Ludzie, którzy nie wiedzieli lub nie rozumieli, czym jest aborcja, dowiadują się tego. Dlatego z roku na rok widzimy coraz większy opór społeczny przeciwko aborcji i coraz większe poparcie dla obrony życia.

– Na I Europejski Kongres Ruchów Obrony Życia zaprosili Państwo ekspertów, którzy pomogą przygotować się do jak najlepszej prezentacji Inicjatywy na forum Parlamentu Europejskiego. Kim są te osoby?

– Są to eksperci z różnych dziedzin, od prawa po medycynę, pochodzący z kilku krajów Europy – z Rumunii, Chorwacji, Włoch, Francji, Hiszpanii. Koordynacji panelów eksperckich, na naszą prośbę, podjął się ks. prof. Piotr Mazurkiewicz z Papieskiej Rady ds. Rodziny. Eksperci opracowują zagadnienia, które pomogą nam w sposób jak najbardziej profesjonalny przygotować się do wysłuchania publicznego, czekającego nas wiosną przyszłego roku.

– Dlaczego Kraków został wybrany na miejsce tego historycznego wydarzenia?

– Wybór był jasny – absolutnie ze względu na bł. Jana Pawła II i jego dziedzictwo! Każdy w Europie zdaje sobie sprawę, jak wiele dla obrony życia zrobił Ojciec Święty. Przyjazd ludzi z całej Unii Europejskiej do Krakowa jest nawet w pewnym sensie „wynagrodzeniem” ich pracy na rzecz Inicjatywy, bo większość z nich w Krakowie wcześniej nie była. Pokazanie im miasta tak bliskiego Ojcu Świętemu, miejsc z nim związanych, jest jakąś formą podziękowania Polaków za to wszystko, co złożyło się na sukces Inicjatywy „Jeden z Nas” w całej Europie.

– Macie zamiar odwiedzić też Wadowice, ale i Auschwitz…

– Auschwitz to miejsce obrazujące, czym kończy się brak poszanowania dla ludzkiego życia. Ktoś kiedyś powiedział, że ci, którzy zapominają historię, są skazani na jej ponowne przeżycie. Musimy o takich miejscach pamiętać.

– Czy ktoś wykazał się szczególnym wsparciem w organizacji Kongresu?

– Można powiedzieć o trzech podmiotach, które zaangażowały się w sposób niezwykły. Na pierwszym miejscu są Rycerze Kolumba, którzy dostrzegając potencjał współpracy międzynarodowej, wsparli nas znacząco i są dzięki temu również współorganizatorami spotkania.
Również Archidiecezja Krakowska i kard. Stanisław Dziwisz wsparli Kongres. Ksiądz Kardynał wykazał się dużą serdecznością i gościnnością, zapraszając uczestników na Mszę św., którą odprawi dla nas w prywatnej kaplicy Pałacu Biskupów Krakowskich, gdzie Karol Wojtyła został wyświęcony na prezbitera. Mimo że wielu spośród uczestników Kongresu należy do innych Kościołów, z pewnością wszyscy w komplecie stawią się u Księdza Kardynała ze względu na olbrzymi szacunek, jakim darzyli bł. Jana Pawła II.
Trzecim podmiotem, również finansowym, były polskie organizacje pro-life, w sposób szczególny Polskie Stowarzyszenie Obrońców Życia Człowieka z inż. Antonim Ziębą na czele oraz Polska Federacja Ruchów Obrony Życia z prezesem Pawłem Wosickim z Poznania. Bez tych ludzi organizacja Kongresu byłaby bardzo utrudniona.

– Co czytelnicy „Niedzieli” mogą jeszcze zrobić na rzecz Inicjatywy „Jeden z Nas”, oprócz tego, że podpisali się pod nią, propagowali ją i aktywnie zbierali głosy?

– Na pewno prosimy o dalsze życzliwe zainteresowanie się tematem. Będziemy starali się informować opinię publiczną o kolejnych krokach naszych działań. Kiedy Komisja Europejska zdecyduje się – na co mamy ogromną nadzieję – skierować Inicjatywę pod głosowanie Parlamentu Europejskiego, wtedy niewątpliwie będzie potrzebne działanie wielu ludzi, którzy napiszą do europosłów, oczekując od nich, że staną po stronie życia.

2013-11-12 14:01

Oceń: 0 0

Reklama

Wybrane dla Ciebie

Europejska Federacja JEDEN Z NAS uruchamia Platformę Kulturalną

Platformę Kulturalną, czyli think-tank na potrzeby debaty o przyszłości Europy uruchamia Europejska Federacja JEDEN Z NAS. 23 lutego w Paryżu wraz w intelektualistami z całej Europy spotkają się przedstawiciele 40 organizacji członkowskich Federacji z 19 krajów Unii Europejskiej na konferencji pod przywództwem i patronatem profesora Rémi Brague’a.

23 lutego w Pałacu Luksemburskim - siedzibie Francuskiego Senatu w Paryżu spotka się 150 intelektualistów z całej Europy, a kolejne 150 dołączy do nich by uformować think-tank na potrzeby debaty o przyszłości Europy. „Przedstawiciele różnych dziedzin nauki, m.in. filozofowie, historycy, prawnicy, lekarze, będą wspólnie dążyć do odnowy Europy, w której ludzka godność będzie ponownie uznana i doceniona w ramach jej działań prawnych i politycznych” - zapowiada Michał Baran z Zarządu Europejskiej Federacji JEDEN Z NAS.

Celem konferencji pod przywództwem i patronatem profesora Rémi Brague’a (członka Instytutu Francji) jest obudzenie inteligencji i sumienia Europy. W czasie wydarzenia głos zabiorą intelektualiści z różnych krajów, zaś drogę przed Platformą Kulturalną wytyczy Jaime Mayor Oreja, przewodniczący Federacji JEDEN Z NAS, były minister rządu Hiszpanii i były poseł do Parlamentu Europejskiego.

Podczas inauguracji Platformy Kulturalnej zostaną przedstawione główne cele Manifestu, będącego m.in. wynikiem pracy intelektualistów zgromadzonych na ubiegłorocznym spotkaniu w Walencji. W Paryżu JEDEN Z NAS zamierza wytyczyć horyzont i metody pracy dla Platformy Kulturalnej oraz jej przyszłych projektów.

„Głównym tematem refleksji będzie analiza obecnych wyzwań etycznych, które zagrażają europejskiemu społeczeństwu. Intelektualiści będą debatować nad tym, jak można uniknąć zagrożeń i przekształcić je w szanse dla przyszłości Europy takiej, o jakiej wszyscy marzymy: połączonej w pokojowej harmonii, przepełnionej zrozumieniem i szacunkiem dla wartości ludzkiego życia” - mówi Michał Baran.

Europejska Federacja JEDEN Z NAS została założona w roku 2014, po sukcesie pierwszej Europejskiej Inicjatywy Obywatelskiej ONE OF US. Prawie dwa miliony ludzi podpisało wtedy petycję przeciwko finansowaniu niszczenia ludzkich embrionów. JEDEN Z NAS zobowiązuje się do bezwarunkowego uznania ludzkiej godności i ochrony życia ludzkiego w pierwszych stadiach rozwoju, ale także w czasach choroby, zaawansowanego wieku i końca życia.

Platforma Kulturalna JEDEN Z NAS to kolejny krok Europejskiej Federacji zrodzonej jako Europejska Inicjatywa Obywatelska.

W skład Zarządu Europejskiej Federacji JEDEN Z NAS wchodzi dwóch Polaków - Marek Jurek oraz pełniący od września obowiązki Sekretarza Generalnego Michał Baran.

Więcej informacji można znaleźć na stronach: www.oneofus.eu oraz www.jedenznas.pl. Kontakt dla mediów: Michał Baran, mjk.baran@gmail.com , tel. +48 506 139 543.

CZYTAJ DALEJ

Benedykt XVI: małżeństwa homoseksualne i aborcja to znaki Antychrysta

[ TEMATY ]

Benedykt XVI

Grzegorz Gałązka

Homoseksualne małżeństwa i aborcja na świecie to znak "duchowej siły Antychrysta" - to słowa emerytowanego papieża Benedykta XVI przytoczone w jego nowej biografii napisanej przez niemieckiego dziennikarza i jego literackiego współpracownika Petera Seewalda.

Obszerny tom z wypowiedziami Benedykta XVI ukaże się w Niemczech w poniedziałek, a w innych krajach - w kolejnych miesiącach. Papież Ratzinger otrzymał tom biografii pod tytułem "Życie" w dniu swych 93. urodzin 16 kwietnia.

Słowa emerytowanego papieża przytoczył konserwatywny amerykański portal Life Site News, a za nim w niedzielę włoski dziennik "La Repubblica", który kolejną wypowiedź nazwał "powrotem Ratzingera".

W rozmowie z Seewaldem powiedział on: "Sto lat temu każdy uznałby za absurd rozmowę o małżeństwie homoseksualnym".

"Dzisiaj ten, kto mu się sprzeciwia jest ekskomunikowany ze społeczeństwa" - stwierdził Benedykt XVI. To samo - dodał - odnosi się do "aborcji i tworzenia istot ludzkich w laboratorium".

"Współczesne społeczeństwo jest w trakcie formułowania antychrześcijańskiego credo, a jeśli ktoś się mu sprzeciwia, jest karany przez społeczeństwo ekskomuniką" - oświadczył Benedykt XVI. (PAP)

sw/ mars/

CZYTAJ DALEJ

Służba Więzienna planuje przywrócić widzenia osadzonych z najbliższymi

2020-07-09 13:53

[ TEMATY ]

więzienie

więzień

koronawirus

Adobe Stock

Nie później niż do 1 sierpnia 2020 roku planowane jest przywrócenie widzeń osadzonych z najbliższymi. W trosce o zdrowie funkcjonariuszy, osadzonych i ich rodzin widzenia realizowane będą z zachowaniem reżimu sanitarnego – poinformowała w czwartek rzeczniczka Służby Więziennej ppłk Elżbieta Krakowska.

Jak przekazała ppłk Elżbieta Krakowska decyzją Ministerstwa Sprawiedliwości i Służby Więziennej, biorąc pod uwagę aktualną sytuację epidemiologiczną, nie później niż do 1 sierpnia 2020 roku planowane jest przywrócenie widzeń osadzonych z najbliższymi.

"W trosce o zdrowie funkcjonariuszy, osadzonych i ich rodzin widzenia realizowane będą z zachowaniem reżimu sanitarnego" – podała Krakowska.

Rzeczniczka prasowa Dyrektora Generalnego Służby Więziennej informowała wcześniej, że od 19 marca wstrzymane są odwiedziny we wszystkich aresztach śledczych i zakładach karnych, kontakt osadzonych - również z rodziną - odbywa się wyłącznie wirtualnie.

"Przed epidemią osadzeni mogli spotkać się z rodziną lub najbliższymi zazwyczaj kilka razy z miesiącu. Widzenie odbywało się przy oddzielnym stoliku. Teraz skazany widzi najbliższych na monitorze komputera" - mówiła w rozmowie z PAP rzecznik prasowa Dyrektora Generalnego Służby Więziennej ppłk Elżbieta Krakowska.

Jak zaznaczała, aby umożliwić jak największej liczbie więźniów wirtualne widzenia, Służba Więzienna zwiększyła przepustowość łączy internetowych. (PAP)

Autorzy: Aleksandra Kuźniar, Bartłomiej Figaj

akuz/ bf/ robs/

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Najczęściej czytane

Wspierają nas

W związku z tym, iż od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) uprzejmie Państwa informujemy, iż nasza organizacja, mając szczególnie na względzie bezpieczeństwo danych osobowych, które przetwarza, wdrożyła System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w rozumieniu odpowiednich polityk ochrony danych (zgodnie z art. 24 ust. 2 przedmiotowego rozporządzenia ogólnego). W celu dochowania należytej staranności w kontekście ochrony danych osobowych, Redaktor Naczelna Tygodnika Katolickiego „Niedziela” wyznaczyła w organizacji Inspektora Ochrony Danych.
Więcej o polityce prywatności czytaj TUTAJ.

Akceptuję