Reklama

Niedziela Częstochowska

Kapłani, którzy odeszli do Pana w tym roku

Z okazji uroczystości Wszystkich Świętych oraz wspomnienia Wszystkich Wiernych Zmarłych warto przypomnieć sylwetki częstochowskich księży, którzy umarli w tym roku. To byli nasi duszpasterze. Oddali swoje życie na służbę Bogu i ludziom. Każdy z nich to osobna karta historii. To sprawowane sakramenty. Niezliczone rozmowy i spotkania z parafianami. To dosłowne spalanie się dla Kościoła i jego dobra.
Jak to się popularnie mówi, „biologii nie da się przeskoczyć”. Dlatego też śmierć jest czymś nieuniknionym. Niemniej jednak ci kapłani nie tylko zapisali się na trwałe w naszej pamięci, nie tylko żyją niejako w naszych wspomnieniach, ale przede wszystkim mogą liczyć na naszą żarliwą modlitwę właśnie w ich intencji.
Wiara w Jezusa Chrystusa, ukrzyżowanego i zmartwychwstałego, podpowiada nam, że nasze życie nie kończy się tu i teraz. Ono ma swoją kontynuację. Powierzamy zatem miłosiernemu Bogu bliskich nam kapłanów. Ufamy, że kiedyś spotkamy się z Nim i z nimi w Jego Domu, Domu Ojca, jakim jest Niebiańska Ojczyzna. Pielgrzymujemy do niej. Obyśmy szczęśliwie dotarli do końca tej drogi.

Ks. Jacek Molka

Śp. ks. kan. Stanisław Świątek (1937-2015)

Ksiądz Stanisław Świątek urodził się 13 listopada 1937 r. w Poniku. Po ukończeniu miejscowej szkoły podstawowej w 1951 r., wstąpił do Seminarium Duchownego Diecezji Częstochowskiej – Wydział Przygotowawczy w Częstochowie. W latach 1955-60 studiował w Częstochowskim Seminarium Duchownym w Krakowie. Święcenia kapłańskie przyjął w częstochowskiej bazylice katedralnej 29 czerwca 1960 r. z rąk biskupa częstochowskiego prof. dr. hab. Zdzisława Golińskiego.

Jako neoprezbiter pracował w parafii Mstów (1960-62), a następnie w parafiach: Truskolasy (1962-63), Chruszczobród (1963-64), Działoszyn (1964-69). Został wikariuszem terenowym w Szczytach (1969-79) oraz administratorem parafii Przedmość (1979-85) i jej proboszczem (1985-87). W latach 1987-97 był proboszczem parafii Chełmo, a od 1997 r. proboszczem parafii Kruszyna. Z dniem 31 sierpnia 2010 r. przeszedł na emeryturę i pozostał na plebanii w Kruszynie.

Reklama

15 stycznia 1994 r. metropolita częstochowski abp dr Stanisław Nowak odznaczył ks. Stanisława Świątka tytułem kanonika i przywilejem rokiety i mantoletu.

Ks. kan. Stanisław Świątek zmarł 22 stycznia 2015 r. w Kruszynie. Mszę św. pod przewodnictwem abp. seniora Stanisława Nowaka została odprawiona 23 stycznia 2015 r. o godz. 18 przy udziale 25 prezbiterów i 2 poza celebrą. Obecne były Ochotnicze Straże Pożarne ze sztandarami z całej gminy oraz licznie zgromadzeni wierni z parafii, w których zmarły pracował. Natomiast 24 stycznia 2015 r. o godz. 11 w parafii w Janowie bp pomocniczy archidiecezji częstochowskiej prof. dr hab. Antoni Długosz odprawił Eucharystię pogrzebową wraz z 40 kapłanami, przy udziale m.in. delegacji wiernych z parafii: Janów, Kruszyna, Chełmo, a także orkiestry z Przedmościa.

Śp. ks. Stanisław Świątek został pochowany na cmentarzu parafialnym w Janowie, w grobie rodzinnym.

Śp. ks. kan. Mirosław Chyra (1927-2015)

Reklama

Ksiądz Mirosław Chyra urodził się 23 lipca 1927 r. w Kuźniczce. Po ukończeniu miejscowej szkoły podstawowej uczył się w gimnazjum w Krzepicach. Egzamin dojrzałości zdał w Gimnazjum i Liceum Męskim w Katowicach w 1951 r. W latach 1951-55 studiował na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz w Częstochowskim Seminarium Duchownym w Krakowie i w Wyższym Seminarium Duchownym Śląska Opolskiego w Nysie. Święcenia kapłańskie przyjął w kościele katedralnym św. Jakuba w Nysie 19 czerwca 1955 r. z rąk biskupa częstochowskiego prof. dr. hab. Zdzisława Golińskiego.

Jako neoprezbiter pracował w parafii Sulmierzyce (1955-58). Był wikariuszem w: Strzemieszycach Wielkich (1958-60), Borownie (1960-61), Klimontowie (1961-62), św. Barbary w Częstochowie (1962-67) i Świętej Trójcy w Będzinie (1967-69). Administratorem par. w Cieszęcinie został 6 października 1969 r., a następnie, 6 lutego 1979 r., jej proboszczem. Od 31 grudnia 1979 r. administrował parafią Borowno, a oficjalną nominację na proboszcza otrzymał 8 marca 1980 r. Z dniem 6 sierpnia 2001 r. został przeniesiony na emeryturę i zamieszkał w Domu Księży im. Jana Pawła II w Częstochowie.

W diecezji częstochowskiej był wicedziekanem dekanatu wieruszowskiego (1975-80) oraz dekanatu kłomnickiego (1982-85). Biskup częstochowski dr Stanisław Nowak 12 stycznia 1990 r. odznaczył ks. Mirosława Chyrę tytułem kanonika i przywilejem rokiety i mantoletu.

Ks. Mirosław Chyra zmarł 20 lutego 2015 r. w Domu Księży im. Jana Pawła II w Częstochowie. Mszę św. pogrzebową 23 lutego 2015 r. w asyście 68 prezbiterów z archidiecezji częstochowskiej, diecezji sosnowieckiej, diecezji kaliskiej oraz Ojców Paulinów celebrował metropolita częstochowski abp dr Wacław Depo. Obecni byli księża rodacy i Siostry Duchaczki. Byli obecni liczni wierni, orkiestra i poczty sztandarowe różnych szkół, a także Ochotnicza Straż Pożarna z parafii Borowno, Strzemieszyc Wielkich, Cieszęcina. W pogrzebie wzięły udział władze samorządowe gminy Mykanów. Śp. ks. Mirosław Chyra został pochowany na cmentarzu parafialnym w Borownie.

Śp. ks. prał. mgr lic. Ludwik Warzybok (1921-2015)

Ksiądz Ludwik Warzybok urodził się 27 stycznia 1921 r. w Siedliskach. Po ukończeniu szkoły podstawowej w Rzeszowie, wstąpił do Gimnazjum Ojców Paulinów im. ks. A. Kordeckiego w Krakowie. Następnie został nowicjuszem u paulinów. W Częstochowie, na Jasnej Górze, przerabiał program liceum. Tu też w 1942 r. zdał maturę i w ramach tajnego nauczania „studium domesticum” zdobywał wykształcenie filozoficzno-teologiczne. Po ukończeniu studiów, na kapłana diecezjalnego formował się w Częstochowskim Seminarium Duchownym w Krakowie. Swoją wiedzę teologiczną pogłębiał na Wydziale Teologicznym Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego oraz na Papieskim Wydziale Teologicznym w Krakowie, gdzie uzyskał tytuł magistra teologii i stopień naukowy licencjata. Święcenia kapłańskie przyjął w kaplicy seminaryjnej w Krakowie 21 listopada 1948 r. z rąk biskupa częstochowskiego dr. Teodora Kubiny. Jako wikariusz pracował w parafii Osjaków (1948-50) oraz św. Jakuba w Częstochowie (1950). W latach 1951-61 był prefektem szkół częstochowskich, a następnie duszpasterzował jako wikariusz w parafii pw. św. Tomasza w Sosnowcu i wizytator katechizacji w Zagłębiu Dąbrowskim. W 1964 r. objął stanowisko referenta Wydziału Nauki Chrześcijańskiej Kurii Diecezjalnej w Częstochowie i diecezjalnego wizytatora nauki religii. Od 9 listopada 1972 r. do 24 stycznia 2003 r. był dyrektorem Domu Księży Emerytów w Częstochowie.

W Kościele partykularnym sprawował obowiązki sędziego prosynodalnego. Był też wykładowcą katechetyki w Częstochowskim Seminarium Duchownym w Krakowie, duszpasterzem i kapelanem: Sióstr Oblatek, Sióstr Józefitek, Klubu Inteligencji Katolickiej oraz księży emerytów i w podeszłych latach. Pełnił funkcję sekretarza Studium Dokumentacji Soborowej, wizytatora klasztorów (ad hoc), przewodniczącego Synodalnej Komisji ds. Przekazu Wiary, członka Komisji ds. Struktur Diecezjalnych II Synodu Diecezji Częstochowskiej, spowiednika młodzieży akademickiej miasta Częstochowy, członka Rady Duszpasterskiej, członka Rady Kapłańskiej, członka Rady Programowej Katolickiej Rozgłośni Radiowej Fiat w Częstochowie. Z ramienia Episkopatu Polski powołany został na członka Komisji ds. Katechizacji. Przez wiele lat był Krajowym Duszpasterzem Nauczycieli i Wychowawców. Współpracował czynnie z redakcjami, m.in. „Ateneum Kapłańskiego”, „Biblioteki Kaznodziejskiej” i „Niedzieli” (był jej stałym autorem) oraz z Radiem Jasna Góra.

Ks. Ludwik Warzybok został odznaczony przez biskupa częstochowskiego Stefana Barełę tytułem kanonika oraz przywilejem rokiety i mantoletu (30 marca 1968 r.), godnością kanonika honorowego (26 listopada 1971 r.) i kanonika gremialnego Kapituły Bazyliki Katedralnej w Częstochowie (4 lutego 1986 r.), a papież Jan Paweł II 12 grudnia 1980 r. nadał mu godność kapelana honorowego.

Ks. Ludwik Warzybok zmarł w Domu Księży im. Jana Pawła II w Częstochowie 7 marca 2015 r. Mszę św. pogrzebową 10 marca 2015 r. w parafii pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Częstochowie celebrował abp senior dr Stanisław Nowak w asyście ponad 100 prezbiterów z archidiecezji częstochowskiej, diecezji sosnowieckiej, diecezji kaliskiej oraz Ojców Paulinów. Obecne były m.in.: Siostry Duchaczki, Siostry Nazaretanki, Siostry Józefitki, Siostry Oblatki, Siostry Karmelitanki, Siostry Adoratorki oraz liczne delegacje wiernych świeckich, w tym uczniowie szkół ze sztandarami. Śp. ks. Ludwik Warzybok został pochowany w Grobowcu Kapłanów na cmentarzu św. Rocha w Częstochowie.

Śp. ks. kan. Józef Kruszec (1930-2015)

Ksiądz Józef Kruszec urodził się 8 marca 1930 r. w Charsznicy. Po ukończeniu miejscowej szkoły podstawowej uczył się w liceum ogólnokształcącym w Olkuszu, gdzie w 1949 r. otrzymał świadectwo dojrzałości. W latach 1949-54 był studentem Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Jagiellońskiego i Częstochowskiego Seminarium Duchownego w Krakowie.

Święcenia kapłańskie przyjął w katedrze częstochowskiego 27 czerwca 1954 r. z rąk biskupa częstochowskiego prof. dr. hab. Zdzisława Golińskiego. Jako wikariusz pracował w parafiach: Siemkowice (1954-56), Niepokalanego Poczęcia w Sosnowcu-Nowym Sielcu (1956), Mrzygłodzie (1956-58), Matki Bożej Anielskiej w Dąbrowie Górniczej (1958-59), Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny w Wieluniu (1959-61), św. Marii Magdaleny w Radomsku (1961-62), Klimontowie (1962-65), św. Andrzeja Boboli w Sosnowcu (1965-66), św. Antoniego w Częstochowie (1966-67), Gorzkowicach (1967-70), Bogdanowie (1970-71), Borownie (1971-73), Włodowicach (1973-74).

17 czerwca 1974 r. został administratorem parafii Ciężkowice, a 5 lutego 1980 r. administratorem parafii Kietlin. Od 14 listopada 1980 r. był administratorem, a następnie proboszczem (10 kwietnia 1985 r.) parafii w Maluszynie. Z dniem 30 czerwca 2005 r. przeszedł na emeryturę i zamieszkał w Domu Księży im. Jana Pawła II w Częstochowie. Metropolita częstochowski abp dr Stanisław Nowak odznaczył 14 lipca 1996 r. ks. Józefa Kruszca tytułem kanonika oraz przywilejem rokiety i mantoletu.

Ks. Józef Kruszec zmarł 5 czerwca 2015 r. w szpitalu w Częstochowie.

Msza św. pogrzebowa pod przewodnictwem abp. seniora Stanisława Nowaka została odprawiona 9 czerwca 2015 r. o godz. 14 w Charsznicy przy udziale 25 koncelebransów. Wzięły w niej udział delegacja parafii Maluszyn z proboszczem miejsca oraz kapłani dekanatu gidelskiego. Obecni byli kapłani z Domu Księży im. Jana Pawła II w Częstochowie, Siostry Duchaczki oraz miejscowe duchowieństwo, wierni i rodzina.

Śp. ks. Józef Kruszec został pochowany na cmentarzu parafialnym w Charsznicy, w grobie rodzinnym.

Śp. ks. kan. Czesław Jabłoński (1932-2015)

Ksiądz Czesław Jabłoński urodził się 28 lutego 1932 r. w Młynach. Po ukończeniu miejscowej szkoły podstawowej uczył się w miejskim gimnazjum i liceum koedukacyjnym w Krzepicach. Egzamin dojrzałości zdał w 1951 r. W latach 1951-52 pracował jako nauczyciel w szkole podstawowej. Następnie odbywał zasadniczą służbę wojskową, służąc w stopniu kaprala.

Po jej zakończeniu został zatrudniony w kopalni węgla „Piast” w Lędzinach w dziale planowania. Od 1955 r. był studentem Częstochowskiego Seminarium Duchownego w Krakowie.

Święcenia kapłańskie przyjął w bazylice katedralnej pw. Świętej Rodziny w Częstochowie 29 czerwca 1960 r. z rąk biskupa częstochowskiego prof. dr. hab. Zdzisława Golińskiego.

Jako neoprezbiter został skierowany do parafii Lgota Wielka (1960-61). Następnie pracował w Wydziale Duszpasterskim Kurii Diecezjalnej w Częstochowie (1961-63). W charakterze wikariusza duszpasterzował w parafiach: św. Zygmunta w Częstochowie (1963-65), św. Jana w Będzinie (1965-67), św. Jakuba w Częstochowie (1967-69), św. Barbary w Sosnowcu (1969-70) i św. Jakuba w Krzepicach (1970-75).

7 lipca 1975 r. otrzymał nominację na administratora parafii w Kleszczowie, a następnie na urząd jej proboszcza (10 kwietnia 1985 r.). Z dniem 30 czerwca 2007 r. został przeniesiony na emeryturę. Zamieszkał na plebanii w parafii Kleszczów, a od 2009 r. w parafii św. Stanisława Kostki w Częstochowie w charakterze penitencjarza i rezydenta.

W archidiecezji częstochowskiej pełnił funkcję dziekana dekanatu sulmierzyckiego (1999-2007). Metropolita częstochowski abp dr Stanisław Nowak 29 grudnia 1992 r. odznaczył ks. Czesława Jabłońskiego tytułem kanonika i przywilejem rokiety i mantoletu.

Ks. Czesław Jabłoński zmarł 13 lipca 2015 r. w Częstochowie. Mszę św. pogrzebową 17 lipca 2015 r. w kościele pw. św. Stanisława Kostki w Częstochowie w asyście 71 prezbiterów z częstochowskiej prowincji kościelnej celebrował biskup pomocniczy archidiecezji częstochowskiej prof. dr hab. Antoni Długosz.

Wzięli w niej udział wierni m.in. z parafii Kleszczów oraz Lgota Wielka. Dalszy ciąg uroczystości pogrzebowych miał miejsce w kościele pw. św. Mikołaja w Rudnikach, gdzie o godz. 14 została odprawiona Eucharystia żałobna pod przewodnictwem bp. Antoniego Długosza przy udziale 20 kapłanów oraz delegacji z parafii św. Stanisława Kostki w Częstochowie. Śp. ks. Czesław Jabłoński został pochowany na cmentarzu parafialnym w Rudnikach k. Wielunia.

Śp. ks. prał. lic. Franciszek Ksawery Sokołowski (1939-2015)

Ksiądz Franciszek Ksawery Sokołowski urodził się 3 grudnia 1939 r. w Osjakowie. Po ukończeniu miejscowej szkoły podstawowej uczył się w Niższym Seminarium Duchownym najpierw w Wieluniu (1952-54), a potem w Częstochowie (1954-56). Egzamin dojrzałości zdał w 1957 r. W latach 1956-61 był studentem Częstochowskiego Seminarium Duchownego w Krakowie. Święcenia kapłańskie przyjął w bazylice katedralnej pw. Świętej Rodziny w Częstochowie 29 czerwca 1962 r. z rąk biskupa częstochowskiego prof. dr. hab. Zdzisława Golińskiego.

Od 1 października 1961 r. do 30 czerwca 1964 r. studiował teologię fundamentalną, uzyskując stopień licencjata teologii w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. W latach 1964-68 był kapelanem trzeciego biskupa częstochowskiego Stefana Bareły. Następnie wyjechał na studia specjalistyczne z apologetyki do Uniwersytetu Gregoriańskiego w Rzymie (1968-72). Powróciwszy z zagranicy, został kierownikiem Wydziału Duszpasterskiego Kurii Diecezjalnej (1972-79), pełniąc zarazem obowiązki w ramach struktur II Synodu Diecezji Częstochowskiej i organizując

Dom Rekolekcyjny w Częstochowie przy ul. św. Barbary 43.

Po wyborze na Stolicę Piotrową papieża Jana Pawła II administrował Ośrodkiem Duszpasterskim „Corda Cordi” w Rzymie. Od 1985 r. związał się z duszpasterstwem polonijnym, najpierw we Francji (1985-91), a potem w Szwajcarii (1991-98).

Po powrocie do ojczyzny 20 marca 1998 r. został dyrektorem Domu Caritas w Częstochowie, a 4 lutego 1999 r. dyrektorem Caritas Archidiecezji Częstochowskiej i przewodniczącym Arcybiskupiego Komitetu Wsparcia Bezrobotnych. W okresie od 2003 do 2005 r. był kapelanem klasztoru Sióstr Bernardynek w Wieluniu. Z dniem 23 stycznia 2005 r. zamieszkał w swoim domu w dzielnicy Lisiniec w Częstochowie. Nadal też kontynuował współpracę z „Niedzielą”, z którą był aktywnie związany od 1981 r.

Papież Jan Paweł II odznaczył ks. F. Ksawerego Sokołowskiego godnością kapelana honorowego, a metropolita częstochowski abp dr Stanisław Nowak godnością kanonika gremialnego bazyliki archikatedralnej w Częstochowie (15 lutego 1999 r.).

Ks. F. Ksawery Sokołowski zmarł 17 sierpnia 2015 r. w szpitalu w Częstochowie. Modlitewne czuwanie w kaplicy przedpogrzebowej w parafii świętych Apostołów Piotra i Pawła w Częstochowie miało miejsce 20 sierpnia 2015 r. Mszę św. żałobną 21 sierpnia 2015 r. o godz. 14 w asyście 60 prezbiterów odprawił arcybiskup senior Stanisław Nowak. Wzięli w niej udział m.in. przedstawiciele częstochowskiej kapituły katedralnej, kapituły kolegiackiej: wieluńskiej, radomszczańskiej i zawierciańsko-żareckiej, Ojcowie Paulini, siostry zakonne, członkinie Instytutu Prymasa Stefana Wyszyńskiego, przedstawiciele władz samorządowych, instytucji społecznych i kultury oraz pracownicy Tygodnika Katolickiego „Niedziela”. Śp. ks. F. Ksawery Sokołowski został pochowany na cmentarzu parafialnym na Lisińcu w Częstochowie.

Biogramy oprac. ks. Jacek Molka na podstawie „Okólnika” archidiecezji.

2015-10-29 12:12

Oceń: 0 0

Reklama

Wybrane dla Ciebie

Katyńskie Zaduszki

W auli „Niedzieli” w Częstochowie 2 listopada br. odbyły się Katyńskie Zaduszki – spotkanie poświęcone pamięci polskich oficerów zamordowanych na Wschodzie, połączone z promocją książki stanowiącej pokłosie VII edycji konkursu „Prawda i kłamstwo o Katyniu”

Spotkanie rozpoczęła redaktor naczelna „Niedzieli” Lidia Dudkiewicz, która przypomniała, że mamy obowiązek strzeżenia prawdy dotyczącej ojczystych dziejów. Jest to szczególnie ważne w sytuacji licznych zaniedbań w zakresie polityki historycznej. Spotkania, które wpisują się w wielką akcję odkrywania, odkłamywania i zapisywania historii, nabierają szczególnej wagi w sytuacji, kiedy inni zaczynają pisać naszą nieprawdziwą historię. „Niedziela” opublikowała niedawno informację o ankiecie przeprowadzonej wśród francuskiej młodzieży. W odpowiedzi na pytanie: kim byli naziści? – 70 proc. ankietowanych odpowiedziało: to Polacy – przypomniała red. Dudkiewicz, która powitała zgromadzonych w auli gości. Na spotkanie przybyli m.in.: Jadwiga Wiśniewska – poseł do Parlamentu Europejskiego, ks. inf. Ireneusz Skubiś, o. Włodzimierz Ogorzałek – paulin z Jasnej Góry, senatorowie: Ryszard Majer i Artur Warzocha, posłowie: Szymon Giżyński i Konrad Głębocki, wicewojewoda śląski Mariusz Trepka, Urszula Bauer – śląski kurator oświaty, Krystyna Jasińska – radna Sejmiku woj. śląskiego, Andrzej Sznajder – dyrektor IPN w Katowicach, ks. Grzegorz Szumera – rektor Wyższego Seminarium Duchownego w Częstochowie, przedstawiciele organizacji społecznych oraz młodzież.

CZYTAJ DALEJ

USA: Proboszcz parafii odwiedzonej przez pierwszą damę RP: to wyróżnienie

2021-09-24 19:09

[ TEMATY ]

parafia

wizyta

Agata Kornhauser‑Duda

Nowy Jork

PAP

Agata Kornhauser-Duda podczas wizyty w USA

Agata Kornhauser-Duda podczas wizyty w USA

Agata Kornhauser-Duda złożyła wizytę w polskiej parafii p.w. św. Stanisława Biskupa i Męczennika na nowojorskim Manhattanie. Proboszcz 150-letniej parafii o. Karol Jarząbek w rozmowie z PAP nazwał wizytę pierwszej damy "wyróżnieniem".

W czasie czwartkowej wizyty w najstarszej rzymskokatolickiej polskiej parafii w archidiecezji Nowy Jork pierwsza dama RP przekazała parafii polską flagę wraz z listem gratulacyjnym od prezydenta Andrzeja Dudy.

CZYTAJ DALEJ

Szwajcaria: mieszkańcy za małżeństwem i adopcją dzieci dla par jednopłciowych

2021-09-27 14:12

[ TEMATY ]

małżeństwo

adopcja

LGBT

Szwajcaria

Adobe Stock

Szwajcarzy opowiedzieli się w referendum za zmianą w Kodeksie Cywilnym, która przyznaje parom jednopłciowym prawo do zawierania małżeństwa i adopcji dzieci. Propozycję tę poparło 64,1 proc. głosujących. Do urn poszło 52,6 proc. obywateli.

Konferencja Szwajcarskich Biskupów opowiadała się przeciwko projektowi. Podkreślając jednocześnie konieczność walki z wszelkimi dyskryminacjami, optowała za adaptacją do potrzeb par jednopłciowych istniejących już przepisów dotyczących związków partnerskich. Występowała jednak przeciwko udostępnieniu tym parom możliwości zapłodnienia in vitro.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Reklama

Najczęściej czytane

W związku z tym, iż od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) uprzejmie Państwa informujemy, iż nasza organizacja, mając szczególnie na względzie bezpieczeństwo danych osobowych, które przetwarza, wdrożyła System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w rozumieniu odpowiednich polityk ochrony danych (zgodnie z art. 24 ust. 2 przedmiotowego rozporządzenia ogólnego). W celu dochowania należytej staranności w kontekście ochrony danych osobowych, Redaktor Naczelna Tygodnika Katolickiego „Niedziela” wyznaczyła w organizacji Inspektora Ochrony Danych.
Więcej o polityce prywatności czytaj TUTAJ.

Akceptuję