Reklama

Niedziela Podlaska

Walczyć o wolnego człowieka

Dzielimy się wielką radością z powołania w diecezji drohiczyńskiej Diakonii Wyzwolenia Ruchu Światło-Życie.

Niedziela podlaska 7/2022, str. IV

[ TEMATY ]

Diakonia Wyzwolenia

Ireneusz Siemek

Grupa założycielska Diakonii Wyzwolenia

Grupa założycielska Diakonii Wyzwolenia

W Parafii Narodzenia Najświętszej Maryi Panny i św. Mikołaja w Bielsku Podlaskim odbyło się pierwsze, założycielskie spotkanie Diecezjalnej Diakonii Wyzwolenia Ruchu Światło-Życie. W spotkaniu 27 listopada 2021 r. uczestniczyli kapłani: moderator Ruchu Światło-Życie Diecezji Drohiczyńskiej ks. Łukasz Suszko, ks. Michał Sawicki; para diecezjalna Domowego Kościoła: Katarzyna i Sławomir Ślusarzowie; przedstawiciele Domowego Kościoła rejonu Kamionna: Barbara i Ireneusz Siemek, Maria i Sylwester Klimkowie, Joanna i Łukasz Gołaszewscy; przedstawiciele Domowego Kościoła rejonu bielskiego: Aneta i Wojciech Olszańscy oraz Teresa i Sebastian Ostaszewscy. Spotkanie rozpoczęliśmy w bielskiej bazylice mniejszej modlitwą przed Najświętszym Sakramentem. Następnie na zaproszenie moderatora ks. Łukasza Suszki udaliśmy się na plebanię na drugą część spotkania, która dotyczyła omówienia spraw organizacyjnych i formalnych związanych z powołaniem Diecezjalnej Diakonii Wyzwolenia Ruchu Światło-Życie. Zebranie zakończyliśmy modlitwą rozważając słowo Boże oraz modlitwą uwielbienia i dziękczynienia. Bogu niech będą dzięki!

W trosce o człowieka

Ruch Światło-Życie uwrażliwia swoich członków na wszelkie inicjatywy i dzieła związane z wyzwoleniem człowieka mocą Ewangelii Chrystusa od grzechu, zwłaszcza przybierającego rozmiary nałogów społecznych (alkoholizm, narkomania) oraz od wszelkiego rodzaju uzależnień i niewoli poniżających godność człowieka, dziecka Bożego. Do programu wyzwolenia, któremu Ruch chce służyć, należy także wyzwolenie od kłamstwa i lęku. Do realizacji tych zadań powołana jest Diakonia Wyzwolenia (zob. projekt statutu CDJ).

Diakonia Wyzwolenia służy zatem wszystkim akcjom i pracom podejmowanym przez Ruch w celu wyzwolenia człowieka z wszelkiej niewoli wewnętrznej, szczególnie zaś prowadzi dzieło Krucjaty Wyzwolenia Człowieka (podręcznik ORD).

Służba na rzecz wyzwolenia

Krucjata Wyzwolenia Człowieka została powołana przez ks. Franciszka Blachnickiego i Ruch Światło-Życie w odpowiedzi na apel Ojca Świętego Jana Pawła II skierowany do Polaków na początku pontyfikatu: „Proszę abyście przeciwstawiali się wszystkiemu, co uwłacza ludzkiej godności i poniża obyczaje zdrowego społeczeństwa, co czasem może aż zagrażać jego egzystencji i dobru wspólnemu” (Watykan 23 października 1978 r.). Została uroczyście ogłoszona w obecności Ojca Świętego, jemu oddana i przez niego pobłogosławiona podczas pierwszej pielgrzymki do Polski 8 czerwca 1979 r. w Nowym Targu.

Reklama

Krucjata Wyzwolenia Człowieka jest programem działania, który ma na celu przezwyciężenie wszystkiego, co zagraża godności osoby i poniża zdrowe obyczaje społeczne. Dlatego KWC propaguje styl życia oparty na prawdzie, miłości i wolności. Jest służbą na rzecz wyzwolenia z nałogów społecznych, zwłaszcza alkoholizmu oraz ze wszelkiego zakłamania i lęku, które niszczą ludzką godność.

Podstawową drogą Krucjaty jest ewangelizacja, modlitwa indywidualna i wspólnotowa, post, całkowita abstynencja od alkoholu.

Członkowie KWC podejmują dobrowolną abstynencję od alkoholu w intencji osób uzależnionych oraz w intencji wynagradzającej za grzechy pijaństwa. Drogę taką wskazał Chrystus apostołom, gdy doświadczali niemocy w walce ze złem: „Ten zaś rodzaj złych duchów wyrzuca się tylko modlitwą i postem” (Mt 17, 21). Modlitwa często jest jedynym środkiem pomocy, kiedy po ludzku nic nie da się zrobić, ona również przemienia działaczy w pokornych świadków Bożego działania, a zniewolonych przyprowadza do źródła życia. Modlitwa i post stanowią serce programu działania Krucjaty Wyzwolenia Człowieka.

Diakonia, czyli służba

W Ruchu Światło-Życie jest wiele diakoni, a cały Ruch jest powołany do tego, by pełnić służbę na rzecz Kościoła i świata. Diakonia jest narzędziem, poprzez które Ruch może realizować to powołanie. Podstawowym zadaniem każdej diakonii jest zatem zaangażowanie w życie Ruchu. Wówczas posługa diakonii będzie w naturalny sposób docierać do wspólnot Ruchu, a jego środowiska będą pierwszymi, które diakonia będzie angażować w podejmowane inicjatywy i działania. (Fragment dokumentu Diakonia miejscem formacji i posługi w Ruchu Światło-Życie i poprzez R. Ś-Ż)

Reklama

W 2018 r. przyjęty został Narodowy Program Trzeźwości opracowany przez Zespół Konferencji Episkopatu Polski ds. Apostolstwa Trzeźwości. Jest to przedsięwzięcie obliczone na 25 lat (jedno pokolenie), mające doprowadzić do poprawy sytuacji w Polsce, do trzeźwości narodu. Program wyznacza kierunki prac i zadania dla państwa, samorządu, Kościoła i rodziny. Jest akcją o charakterze religijnym i moralnym, programem działania wyrastającym z chrześcijańskiego poczucia odpowiedzialności. Krucjata Wyzwolenia Człowieka ma tutaj do odegrania pierwszorzędną rolę na wszystkich szczeblach. Zadania te zostały zawarte w Strategii Diakonii Krucjaty Wyzwolenia Człowieka na lata 2021-24, zatwierdzonej i przyjętej podczas drugiego Kongresu Diakonii Wyzwolenia, który odbył się 5-7 listopada 2021 r. w Sękocinie nieopodal Warszawy. Głównym zadaniem Diakoni Wyzwolenia w ramach KWC jest propagowanie nowej kultury na wszystkich płaszczyznach – to nie tylko kwestia ubioru czy zabawy bez alkoholu. Ksiądz Wojciech Danielski (moderator krajowy Ruchu Światło--Życie w latach 1981-85) zwracał uwagę, że zadaniem nowego człowieka i nowej wspólnoty jest określone przez papieża Jana Pawła II czuwanie przy bliźnim słabym w sumieniu, stawanie się dla niego ostoją, czyli wszystkim dla wszystkich, aby za wszelką cenę uratować choćby niektórych.

Zadania Diakonii Wyzwolenia

Do zadań jakie stoją przed Diakonią Wyzwolenia należy organizowanie spotkań modlitewnych (czuwania, niedziela z krucjatą), corocznych pielgrzymek KWC, uroczystości religijnych i towarzyskich bez alkoholu (np. wesela, sylwester). Członkowie diakonii pracują w gminnych komisjach rozwiązywania problemów alkoholowych, pomagają osobom uzależnionym. Organizowane są również rekolekcje dla uzależnionych w parafiach i nie tylko. Prowadzona jest również Diecezjalna Księga Czynów Wyzwolenia. Diakonia współpracuje z diecezjalnym duszpasterzem trzeźwości.

Reklama

Parafialne świadectwo

W parafii Kamionna, jako dzieła krzewienia nowej kultury życia bez alkoholu na przestrzeni ostatnich 9 lat, były organizowane bezalkoholowe zabawy sylwestrowe i randki małżeńskie, bale niepodległościowe, bale Chrystusa Króla. W imprezach tych uczestniczyli nie tylko członkowie Ruchu, ale też wspólnota AA i parafianie. Od dwóch lat w naszej parafii odprawiane są co kwartał Msze św. o uwolnienie ze zniewoleń. Oprawa Eucharystii zaczerpnięta jest z konspektu Nie Piję, bo kocham, opracowanego przez Centralną Diakonię Wyzwolenia. W pierwsze piątki miesiąca Krucjata Wyzwolenia Człowieka animuje adoracje przed Najświętszym Sakramentem. Przesłaniem adoracji jest odkrywanie miłości Boga, który wyzwala człowieka ze zniewoleń. W tym miejscu chcemy podziękować proboszczowi parafii Kamionna ks. Marianowi Dobrowolskiemu. Dzięki jego otwartości i rozumieniu problemu w parafii mogły zaistnieć Msze św. i czuwania w intencji osób zniewolonych.

Za dzieło Krucjaty Wyzwolenia Człowieka i za Diecezjalną Diakonię Wyzwolenia, Bogu niech będą dzięki.

2022-02-08 12:01

Oceń: 0 0

Reklama

Wybrane dla Ciebie

155 lat temu urodził się Józef Piłsudski

2022-12-05 06:30

commons.wikimedia.org, Adobe Stock

155 lat temu, 5 grudnia 1867 r., urodził się Józef Piłsudski. "Odwołując się do Słowackiego, uważał, że bez marzeń niemożliwe jest realizowanie wielkich celów. Takim marzeniem było doprowadzenie do niepodległości Polski, traktowane przez dużą część społeczeństwa jako fanaberia" - mówił prof. Andrzej Chojnowski z Instytutu Historycznego UW.

„Przez jednych uwielbiany, przez innych zajadle zwalczany, był niewątpliwie marszałek główną postacią w dziejach Polski międzywojennej. Jego wieloletnia bezkompromisowa walka o niepodległość, czołowa rola, jaką odegrał w odrodzeniu Polski, a później jako Naczelnik Państwa i Wódz Naczelny w wojnie z Rosją Radziecką, stanowiły zasługi, których nikt nie mógł kwestionować” – pisał o Józefie Piłsudskim historyk prof. Wojciech Roszkowski. Postać naczelnika, marszałka i twórcy Legionów Polskich wciąż stanowi jeden z głównych punktów odniesienia w polskiej pamięci historycznej.

CZYTAJ DALEJ

4 grudnia: wspomnienie św. Barbary – dziewicy i męczennicy

2022-12-04 08:29

[ TEMATY ]

św. Barbara

Domena publiczna

Chrześcijanie – katolicy łacińscy i wschodni oraz prawosławni – wspominają 4 (prawosławni, według kalendarza juliańskiego – 17) grudnia św. Barbarę, dziewicę i męczennicę. Mimo że należy ona do najpopularniejszych i najbardziej czczonych świętych, niewiele wiemy o jej życiu, a nawet nie mamy historycznych dowodów na to, że w ogóle istniała. Jej życiorysy opierają się bowiem głównie na legendach narosłych w ciągu wieków.

Jeden z przekazów mówi, że była ona córką bogatego kupca Dioskura, żyła w Nikomedii nad Morzem Marmara (dzisiejszy Izmit w płn.-zach. Turcji) i miała ponieść śmierć męczeńską w 306 r. za to, że mimo gróźb i ostrzeżeń nie chciała się wyrzec wiary w Trójcę Świętą. Dlatego często jest przedstawiana na ilustracjach na tle symbolicznej wieży więziennej o trzech oknach.

CZYTAJ DALEJ

Ks. Oder: Oskarżanie Jana Pawła II o zamiatanie pod dywan spraw pedofilskich przeczy faktom

2022-12-05 10:28

[ TEMATY ]

św. Jan Paweł II

fot. Adam Bujak Biały Kruk

- Oskarżanie Jana Pawła II o sprzyjanie czy „zamiatanie pod dywan” przestępstw na tle pedofili jest zupełnym absurdem, a przede wszystkim przeczy faktom – mówi w rozmowie z KAI ks. prof. Sławomir Oder, postulator jego procesu beatyfikacyjnego i kanonizacyjnego.

A oto pełna treść rozmowy:

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Najczęściej czytane

W związku z tym, iż od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) uprzejmie Państwa informujemy, iż nasza organizacja, mając szczególnie na względzie bezpieczeństwo danych osobowych, które przetwarza, wdrożyła System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w rozumieniu odpowiednich polityk ochrony danych (zgodnie z art. 24 ust. 2 przedmiotowego rozporządzenia ogólnego). W celu dochowania należytej staranności w kontekście ochrony danych osobowych, Zarząd Instytutu NIEDZIELA wyznaczył w organizacji Inspektora Ochrony Danych.
Więcej o polityce prywatności czytaj TUTAJ.

Akceptuję