Reklama

Sanktuaria

Białoruś: uroczystości maryjne w sanktuarium w Budsławiu

W narodowym sanktuarium maryjnym w Budsławiu na Białorusi odbyły się doroczne uroczystości odpustowe. Czczony jest tam cudowny i łaskami słynący obraz Matki Bożej Budsławskiej – Patronki Białorusi.

[ TEMATY ]

sanktuarium

Białoruś

kvit84/pl.wikipedia.org

Bazylika Wniebowzięcia NMP w Budsławiu

Tegoroczne uroczystości były poświęcone 20. rocznicy koronacji cudownego obrazu Najświętszej Maryi Panny, a także ludziom młodym – „nadziei Kościoła i społeczeństwa". W uroczystościach udział wzięli liczni pielgrzymi z całej Białorusi, część z nich przybyła w pieszych pielgrzymkach. Uroczystości zakończyły się Eucharystią pod przewodnictwem ks. abpa Gabora Pintera nuncjusza apostolskiego na Białorusi. Zachęcał on zgromadzonych wiernych, by w swoim życiu brali przykład z Maryi i pragnęli współpracować z łaską Pana Boga.

„To właśnie tutaj możemy powiedzieć, że otrzymaliśmy w darze spojrzenie Matki Bożej – mówił hierarcha. – Tak jak Ojciec Święty podczas modlitwy w Częstochowie modlił się przed obrazem Maryi z Jasnej Góry, tak i my tutaj, klęcząc przed Matką Bożą Budsławską, dostajemy w darze Jej spojrzenie, spojrzenie Maryi”.

Arcybiskup Gabor przekazał wszystkim pozdrowienia od Papieża Franciszka i zaznaczył, że Ojciec Święty zna dobrze wiarę i miłość do Matki Bożej, jaką otaczają ją wierni mieszkający na Białorusi. Liczny udział pielgrzymów, którzy przybyli ze wszystkich diecezji, jest po raz kolejny dowodem na to, że w tym kraju ludzie są blisko Kościoła i starają się być wierni Panu Bogu, krzyżowi i Ewangelii. Narodowe sanktuarium w Budsławiu zajmuje centralne miejsce w życiu Kościoła na Białorusi. Pierwsza zmianka o cudownym Obrazie Matki Bożej Budsławskiej – Patronki Białorusi pochodzi z 1617 r.

Reklama

Metropolita mińsko-mohylewski abp Tadeusz Kondrusiewicz i nuncjusz apostolski na Białorusi abp Gábor Pintér przewodniczyli 1 lipca dorocznym uroczystościom w tamtejszym narodowym sanktuarium maryjnym w Budsławiu. Głównym punktem była polowa Msza św., której przewodniczył dyplomata papieski. Mimo ulewnego deszczu, który niemal bez przerwy towarzyszył wiernym, do sanktuarium przybyli liczni wierni, w tym tysiące uczestników pieszych pielgrzymek z całego kraju i prawie 2,7 tys. pątników na rowerach.

Na początku uroczystości odbyła się «mokra» procesja wokół kościoła, po czym o północy rozpoczęła się Msza św., której przewodniczył abp Kondrusiewicz. W kazaniu zaznaczył na wstępie, że Kościół katolicki na Białorusi jako cząstka Kościoła powszechnego «jest zaniepokojony stanem moralnym współczesnego człowieka, a zwłaszcza młodego pokolenia i chce mu pomagać». Podkreślił, że «w tym roku duszpasterskim, poświęconym młodzieży – nadziei Kościoła i społeczeństwa – przybywamy do Matki Bożej Budsławskiej, aby szukać u Niej ratunku».

Kaznodzieja przypomniał, że pół wieku temu za sprawą tzw. rewolucji seksualnej podjęto kolejną próbę odrzucenia Ewangelii jako fundamentu kultury europejskiej. Chodziło o osiąganie przyjemności za wszelką cenę, łącznie ze stosowaniem narkotyków i alkoholu – stwierdził mówca. Zauważył, że odpowiedzią na ówczesne patologie moralne a zarazem wezwaniem do nawrócenia stała się ogłoszona w tym samym czasie encyklika Pawła VI «Humanae vitae», poświęcona godności ludzkiego życia. Podkreślała ona, że aby budować ład obywatelski, konieczne jest postrzeganie życia ludzkiego w świetle stwórczego planu Bożego, z uwzględnieniem ustanowionego przez Stwórcę porządku nadprzyrodzonego i wiecznego oraz ogólnego obrazu doskonałego człowieka, uosobionego w Jezusie Chrystusie. Zdaniem arcybiskupa ten dokument papieski nie stracił do dzisiaj swej aktualności.

Reklama

Przed współczesnym człowiekiem, przede wszystkim młodym, pojawia się wiele problemów, szczególnie dotyczących jego powołania do życia rodzinnego i posiadania potomstwa jako jednego z głównych zadań, które Bóg powierzył człowiekowi – tłumaczył metropolita mińsko-mohylewski. Zwrócił przy tym uwagę, że w naszych czasach bardzo wyraźnie jawi się tendencja do budowania świata bez Boga, toteż «potrzebujemy światła wiary, aby wrócić do Stwórcy i żyć Jego prawdą, gdyż Bóg nie umarł, nie udał się na wypoczynek, ale żyje i zawsze działa».

Mówca przypomniał, że Chrystus wzywa nas do bycia doskonałymi jak nasz Ojciec w niebie a Kościół dzisiaj znów przywołuje te słowa Zbawiciela, o czym mówi najnowsza adhortacja apostolska Franciszka «Gaudete et exsultate», poświęcona drogom osiągnięcia świętości w naszych czasach. «Człowiek jest powołany do świętości a świat stara się go przekonać, że zamiast wierności Ewangelii i poświęcania swego życia innym, lepiej jest myśleć o swoich własnych interesach» – przytoczył abp Kondrusiewicz słowa papieża z jego dokumentu. Świat chce, aby chrześcijanie zgodzili się na wszystko: na rozwody, aborcje, eutanazję, ideologię gender, a więc na to wszystko, co jest niezgodne z nauczaniem Chrystusa. Dziś Ewangelię zastępuje się humanizmem, tylko że humanizm bez czynnika duchowego nie zbawia, nie odpuszcza grzechów ani nie głosi zmartwychwstania – dodał metropolita.

Zaznaczył, że ratunkiem jest Maryja – Królowa Białorusi, która od ponad 400 lat w swym obrazie budsławskim umacnia wiarę swego ludu w dobrych i złych chwilach. «Dziś przychodzimy do naszej Matki duchowej w 20. rocznicę koronacji tego wizerunku koronami papieskimi, które nałożył kard. Kazimierz Świątek» – podkreślił mówca.

Zwrócił uwagę, że «obecnie żyjemy w pełnych sprzeczności czasach, gdy z jednej strony jest wolność wyznania, z drugiej zaś przeżywamy nowe przejawy ateizmu, zaniedbania życia zgodnego z duchem Ewangelii, rozwiązłości moralnej, wypaczenia Bożej instytucji rodziny». Naród nasz zdał egzamin, zachowując wiarę w czasach prześladowań, wytrwał w próbie braku wolności, ale czy wytrwa w próbie wolności? – zastanawiał się mówca. Dodał, że pytanie to dotyczy każdego wiernego, a zwłaszcza młodzieży, znajdującej się na skrzyżowaniu dróg i często nie wiedzącej, którą z nich wybrać.

Na zakończenie abp Kondrusiewicz przywołał słowa Maryi z Kany Galilejskiej: «Zróbcie wszystko, co mój Syn wam powie» i pierwszą podróż św. Jana Pawła II do Polski w 1979, w czasie której milion ludzi wołało w centrum Warszawy: «My chcemy Boga». «Czy zawsze chcemy Boga? Czy zajmuje On pierwsze miejsce w naszym życiu? Czy przyznajemy się do Niego i czy bronimy prawa Bożego jak czynili to nasi przodkowie w czasach prześladowań?» – pytał retorycznie kaznodzieja. Wezwał wiernych do powtórzenia tych słów przed obliczem Matki Bożej Budsławskiej: «My chcemy Boga! Chcemy, bo w Nim jest nasza nadzieja!» – zakończył swe kazanie abp T. Kondrusiewicz.

Wiernych pozdrowił również nuncjusz abp G. Pintér, który nazajutrz przewodniczył głównej Mszy św. i wygłosił podczas niej kazanie.

Rozpoczął je słowami Maryi z hymnu Magnificat: «Wielbi dusza moja Pana». Wyraził w ten sposób radość z obecności w tym miejscu i z udziału w tych uroczystościach, a także z faktu, iż sanktuarium to jest takie, jakim było dawniej i jakim zawsze winno być, a więc miejscem wiary i modlitwy, odnowy, pokuty, liturgii świątecznych, przeżywania Kościoła jako wspólnoty macierzyńskiej. Przekazał wszystkim pozdrowienia od Ojca Świętego, który – jak zapewnił dyplomata – «dobrze zna waszą żywą wiarę i waszą miłość do naszej niebieskiej Matki».

Kaznodzieja przypomniał, że po ostatnich Światowych Dniach Młodzieży Ojciec Święty powiedział, że odwiedził wówczas także sanktuarium w Częstochowie i tam, przed obrazem Maryi otrzymał od Niej podarek: Jej spojrzenie. «Dziś w Budsławiu razem z wami także możemy powiedzieć, że otrzymaliśmy w darze spojrzenie Matki Bożej i tak jak on, modląc się na Jasnej Górze, tak i my tutaj, klęcząc przed świętym ołtarzem Bogurodzicy Budsławskiej, naprawdę otrzymujemy Jej spojrzenie, spojrzenie Matki» – powiedział dyplomata papieski.

Przywołał również osobiste wspomnienia sprzed roku, gdy po raz pierwszy odwiedził to miejsce. «Tylko w modlitwie można otrzymać dar spojrzenia Matki Bożej» – podkreślił. Jego zdaniem wierni nawiedzają sanktuaria maryjne na całym świecie po to, aby «w tych błogosławionych miejscach dotrzeć do szczególnego źródła mocy, aby spotkać się ze spojrzeniem Matki Bożej a przez bliskość z Nią sercem odczuć obecność Wszechmocnego Ojca».

Na zakończenie abp Pintér podziękował uczestnikom uroczystości za ich przybycie i obiecał, że opowie o nich i o ich wierze Ojcu Świętemu. «Widzę, że szczycicie się tym, że jesteście katolikami i Białorusinami. Świadczą o tym wasze usilne pragnienia pójścia do Maryi, jak również mnóstwo chorągwi i plakatów, które przynieśliście tutaj. Boże, błogosław Białoruś i jej cudowny naród! Niech Maryja błogosławi was wszystkich, kochających Boga, swoją ojczyznę i swoje rodziny!» – zakończył swe kazanie przedstawiciel papieża.

2018-07-04 06:59

Oceń: 0 0

Reklama

Wybrane dla Ciebie

Ukraina: abp Mieczysław Mokrzycki ustanowił sanktuarium w Tartakowie

2020-07-06 08:58

[ TEMATY ]

sanktuarium

Ukraina

abp Mieczysław Mokrzycki

Jasna Góra/Krzysztof Świertok

„Dzisiaj po wielu dziesiątkach lat, szanując wyjątkowość tego miejsca i tę wiekową tradycję, powracamy pełni ufności w odnowienie i ożywienie słów Pana Jezusa: `Byłem chory, a odwiedziliście Mnie`” – powiedział abp Mieczyław Mokrzycki 4 lipca w kościele pw. św. Michała Archanioła w Tartakowie k. Sokala. Świątynia została podniesiona do godności sanktuarium. Przywrócono też tam kult Matki Bożej Uzdrowienia Chorych. Metropolita lwowski również ustanowił odpust sanktuaryjny, który w każdą pierwszą sobotę lipca będzie Archidiecezjalnym Dniem Modlitwy za Chorych i Służbę Zdrowia.

„W tym roku naszą modlitwą obejmujemy tych, których dotknęło cierpienie pandemii koronawirusa. Spośród tej grupy, naszą szczególną uwagę przyciągają zakażeni - tak osoby świeckie, lekarze, pielęgniarki, jak również duchowni i siostry zakonne. W wielu szpitalach spotkali się oni i podjęli walkę o życie. Modlitwą ogarniamy tych, którzy tę walkę przegrali oraz ich rodziny, dotknięte cierpieniem odejścia najbliższych im osób” - zaznaczył abp Mokrzycki.

Arcybiskup przywołał słowa św. Jana Pawła II, który mówił:

"Kościół, który wyrasta z tajemnicy Odkupienia w Krzyżu Chrystusa, winien w szczególny sposób szukać spotkania z człowiekiem na drodze jego cierpienia. Na tej drodze posługi spotyka się kapłan z lekarzem, aby wspólnie posługiwać choremu, którego obszar cierpień jest zróżnicowany i wielowymiarowy, tak jak wielowymiarowa jest egzystencja człowieka. Taka wspólna posługa duszpastersko-medyczna ma szczególne znaczenie dla chorego, który zbliża się do kresu ziemskiego bytowania”.

„Idąc za myślą św. Jana Pawła II, niech właśnie to sanktuarium, stanie się miejscem spotkania kapłanów, lekarzy, pielęgniarek z ludźmi chorymi. A centrum tego spotkania niech będzie modlitwa u Matki Bożej, Uzdrowienia Chorych. Dlatego doroczny odpust w Tartakowie, będzie od dzisiaj, dniem spotkania nas wszystkich, zatroskanych o drugiego człowieka, w znaku jego cierpienia i choroby” – zaznaczył metropolita lwowski.

„Niech nasze dzisiejsze spotkanie, przy Matce Bożej, powracającej po latach w znaku Uzdrowienia Chorych, umocni tych, którzy uczestniczą w Apostolstwie Chorych, a tych, co się jeszcze zastanawiają nad drogą miłości uczynkowej, niech zachęci do podania ręki bliźniemu w potrzebie. Niech z tego miejsca znów popłyną zdroje łask, tak dla chorych, jak i dla tych, którzy są blisko nich. Niech w tym miejscu, dzięki wstawiennictwu Maryi, dokonuje się zwycięstwo miłości nad obojętnością, i w ten sposób dokonują się wielkie czyny miłości bliźniego, aby nie wierzący i wątpiący, widząc nasze czyny, mówili – patrzcie, jak oni się miłują" - –życzył na zakończenie homilii abp Mokrzycki.

Modląc się przed obrazem kopii Matki Bożej Tartakowskiej abp Mokrzycki nie krył swego wzruszenia. Oryginał tego cudownego wizerunku znajduje się w jego rodzinnej wsi Łukawiec k. Lubaczowa, gdzie po II wojnie światowej zamieszkali też Polacy wysiedleni z Tartakowa. W styczniu 2004 r. w Watykanie Jan Paweł II poświęcił korony i kopię cudownego obrazu Matki Bożej Tartakowskiej.

Ks. Kazimierz Szałaj z Sokala, który opiekuje się kościołem w Tartakowie przypomniał, że kościół pw. św. Michała Archanioła wzniesiono XVII w. Świątynia została ozdobiona malowidłami Stanisława Stroińskiego. W 1764-1944 znajdował się tam obraz Matki Boskiej Tartakowskiej Uzdrowicielki Chorych, który w 1777 r. uznano za cudowny.

Sanktuarium tartakowskie stało się miejscem pielgrzymek katolików obu obrządków z Wołynia, Galicji oraz Chełmszczyzny. Za czasów sowieckich kościół został przekształcony w spichlerz zbożowy i zdewastowany. W 2002 r. całkiem zrujnowaną świątynię władze ukraińskie najpierw przekazały prawosławnym, potem oddano ją katolikom obrządku łacińskiego. Nadal trwa renowacja świątyni.

W uroczyści uczestniczyli duchowieństwo i wierni z wielu parafii archidiecezji lwowskiej oraz grekokatolicy.

CZYTAJ DALEJ

Zmiany wikariuszy i proboszczów w 2020 r.

Niedziela warszawska 28/2004

Adobe.Stock

Czerwiec to miesiąc personalnych zmian wśród duchownych. Biskupi kierują poszczególnych księży na nowe parafie. Przedstawiamy bieżące zmiany księży proboszczów i wikariuszy w poszczególnych diecezjach.

•Zmiana księży w archidiecezji BIAŁOSTOCKIEJ
• Zmiana księży w diecezji BIELSKO-ŻYWIECKIEJ
• BYDGOSKA – diecezja
• CZĘSTOCHOWSKA – archidiecezja
• DROHICZYŃSKA diecezja
• ELBLĄSKA diecezja
• EŁCKA diecezja
• Zmiana księży w archidiecezji GDAŃSKIEJ
• Zmiana księży w diecezji GLIWICKIEJ
• Zmiana księży w archidiecezji GNIEŹNIEŃSKIEJ
• KALISKA diecezja
• KATOWICKA archidiecezja
• KIELECKA diecezja
• KOSZALIŃSKO – KOŁOBRZESKA diecezja
• Zmiany księży w archidiecezji KRAKOWSKIEJ
• Zmiana księży w diecezji LEGNICKIEJ
• Zmiana księży w archidiecezji LUBELSKIEJ
• ŁOMŻYŃSKA diecezja
• ŁOWICKA diecezja
• Zmiana księży w archidiecezji ŁÓDZKIEJ
• Zmiana księży w diecezji OPOLSKIEJ
• PELPLIŃSKA diecezja
• Zmiana księży w diecezji PŁOCKIEJ
• Zmiana księży w archidiecezji POZNAŃSKIEJ
• PRZEMYSKA archidiecezja
• RADOMSKA diecezja
• RZESZOWSKA diecezja
• SANDOMIERSKA diecezja
• SIEDLECKA diecezja
Zmiana księży w diecezji SOSNOWIECKIEJ
• SZCZECIŃSKO-KAMIEŃSKA archidiecezja
• ŚWIDNICKA diecezja
• Zmiana księży w diecezji TARNOWSKIEJ

• TORUŃSKA diecezja
Zmiana księży w archidiecezji WARMIŃSKIEJ
Zmiana księży w archidiecezji WARSZAWSKIEJ
Zmiana księży w diecezji WARSZAWSKO-PRASKIEJ
Zmiana księży w diecezji WŁOCŁAWSKIEJ
• WROCŁAWSKA archidiecezja
Zmiana księży w diecezji ZAMOJSKO-LUBACZOWSKIEJ
Zmiana księży w diecezji ZIELONOGÓRSKO-GORZOWSKIEJ

CZYTAJ DALEJ

Uroczystości 77. Krwawej Niedzieli na Wołyniu

2020-07-09 14:04

[ TEMATY ]

Wołyń

Krwawa Niedziela na Wołyniu

wikipedia.org

Stowarzyszenie „Instytut Pamięci i Dziedzictwa Kresowego” z siedzibą w Lublinie wspólnie z lokalnymi samorządami organizuje na Podkarpaciu cykl spotkań upamiętniających 77. rocznicę Krwawej Niedzieli na Wołyniu i 77-rocznicę banderowskiego ludobójstwa dokonanego przez OUN-UPA na Polakach, na Wołyniu i w Galicji Wschodniej.

Wpisują się one w ogólnopolskie, społeczne obchody Krwawej Niedzieli na Wołyniu. Patronat medialny sprawują między innymi: TK „Niedziela”, Portal Kresy.pl, GC „Nowiny” i nowiny24, TVP Historia, „Gazeta Parlamentarna”.

- W dniu 11 lipca obchodzony jest ustanowiony na mocy uchwały Sejmu z dnia 22 lipca 2016 roku Narodowy Dzień Pamięci Ofiar Ludobójstwa dokonanego przez ukraińskich nacjonalistów na obywatelach II Rzeczypospolitej Polskiej – mówi prof. nadzw. dr hab. Adam Kulczycki ze Strasburga (Francja), wiceprezes Stowarzyszenia „Instytut Pamięci i Dziedzictwa Kresowego” z siedzibą w Lublinie. - Jest to polskie święto obchodzone corocznie 11 lipca, poświęcone pamięci ofiar rzezi wołyńskiej i innych mordów na obywatelach II Rzeczypospolitej dokonywanych przez nacjonalistów ukraińskich w czasie II wojny światowej. Szkoda, bo święto nie jest jeszcze dniem wolnym od pracy, a powinno być. Należy podjąć inicjatywę, aby w ten sposób można byłoby jeszcze bardziej upamiętniać ofiary banderowskiego ludobójstwa dokonanego na Polakach przez OUN-UPA w czasie II wojny światowej na Wołyniu i w Galicji Wschodniej.

Obchody Krwawej Niedzieli na Wołyniu w Starym Dzikowie

Rocznica Krwawej Niedzieli na Wołyniu to równocześnie Narodowy Dzień Pamięci Ofiar Ludobójstwa dokonanego przez ukraińskich nacjonalistów na obywatelach II Rzeczypospolitej Polskiej.

W niedzielę, 12 lipca 2020 roku, w Starym Dzikowie, o godz. 15.30, w odrestaurowanej dawnej cerkwi greckokatolickiej, odbędzie się otwarcie wystawy „Niedokończone Msze Wołyńskie” przygotowanej przez „Civitas Christiana” Oddział w Lublinie. Po czym, o godz. 16:00, prelekcję na temat „Wołyń'43: Walka o pamięć – walka Polskę” wygłosi prof. Adam Kulczycki ze Strasburga (Francja), wiceprezes Stowarzyszenia „Instytut Pamięci i Dziedzictwa Kresowego” z siedzibą w Lublinie. Będzie ona nawiązywała do przypadającej w tym roku 77-rocznicy banderowskiego ludobójstwa dokonanego przez OUN-UPA na Polakach, na Wołyniu i w Galicji Wschodniej. Współorganizatorami obchodów są: Gminny Ośrodek Kultury i Biblioteka Publiczna w Starym Dzikowie oraz Stowarzyszenie „Instytut Pamięci i Dziedzictwa Kresowego” z siedzibą w Lublinie.

Obchody w Ropczycach

Drugie spotkanie planowane jest na 17 lipca 2020 roku w Centrum Kultury im. Józefa Mehoffera w Ropczycach. Tam również będzie eksponowana wystawa „Niedokończone Msze Wołyńskie”, a o godz. 17:00 odbędzie się wykład prof. Adama Kulczyckiego (wiceprezesa Stowarzyszenia „Instytut Pamięci i Dziedzictwa Kresowego” z siedzibą w Lublinie) na wspomniany już temat „Wołyń'43: Walka o pamięć – walka Polskę” oraz spotkanie autorskie i promocja wydanej przez IPN książki „Nie zabijaj”. Dyskusję poprowadzi dr hab. Władysław Tabasz, prof. Wyższej Szkoły Handlowej w Radomiu i prezes Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Ropczyckiej. Spotkanie wspólnie ze Stowarzyszeniem „Instytut Pamięci i Dziedzictwa Kresowego” z siedzibą w Lublinie organizuje między innymi Centrum Kultury im. Józefa Mehoffera oraz Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Ropczycach.

Warto w tym miejscu zaznaczyć, że z inicjatywy prof. Adama Kulczyckiego w Ropczycach i w Sędziszowie Małopolskim powstaje Oddział Stowarzyszenia „Instytut Pamięci i Dziedzictwa Kresowego” z siedzibą w Lublinie.

Uroczystości w Cieszanowie

Natomiast kulminacją podkarpackich, społecznych obchodów Rocznicy Krwawej Niedzieli na Wołyniu i Narodowego Dnia Pamięci Ofiar Ludobójstwa dokonanego przez ukraińskich nacjonalistów na obywatelach II Rzeczypospolitej Polskiej będą uroczystości w Cieszanowie. Burmistrz Miasta i Gminy Cieszanów, Centrum Kultury i Sportu oraz Miejska Biblioteka Publiczna w Cieszanowie, a także Parafia Rzymskokatolicka Świętego Wojciecha - Biskupa i Męczennika w Cieszanowie, wspólnie ze Stowarzyszeniem „Instytut Pamięci i Dziedzictwa Kresowego” z siedzibą w Lublinie, serdecznie zapraszają w sobotę, 18 lipca 2020, na lokalne obchody 77. rocznicy Krwawej Niedzieli na Wołyniu. Początek uroczystości o godz. 16.15 w kościele parafialnym (otwarcie wystawy „Niedokończone Msze Wołyńskie”). O godz. 16.30 zostanie odprawiona koncelebrowana msza św. w intencji ofiar banderowskiego ludobójstwa dokonanego przez OUN-UPA na Polakach, na Wołyniu i w Galicji Wschodniej ze szczególnym uwzględnieniem ofiar z gminy Cieszanów. Mszy św. żałobnej będzie przewodniczył pochodzący z pobliskiego Nowego Sioła kapelan Wojska Polskiego ks. płk dr. Eugeniusz Łabisz. Po mszy św. zostaną złożone wieńce pod pomnikiem, znajdującym się na placu przed cmentarzem, poświęconym "MIESZKAŃCOM MIASTA I GMINY CIESZANÓW POLEGŁYM I POMORDOWANYM W LATACH 1939 – 1947". A o godz. 17.45 w Hali Widowiskowej Centrum Kultury i Sportu w Cieszanowie odbędzie się wykład prof. Adama Kulczyckiego zatytułowany „Wołyń'43: Walka o pamięć – walka Polskę. W 77-rocznicę banderowskiego ludobójstwa dokonanego przez OUN-UPA na Polakach, na Wołyniu i w Galicji Wschodniej z uwzględnieniem ofiar z miasta i gminy Cieszanów”. Spotkanie będzie połączone z promocją książki wydanej przez IPN „Nie zabijaj” i czasopisma naukowego „Res Cresoviana. Nowe Czasopismo Kresowe”. Dyskusję poprowadzi znany lokalny historyk mgr Tomasz Róg.

W 2014 roku w Cieszanowie, w ramach Narodowego Dnia Niepodległości został odsłonięty i poświęcony pomnik upamiętniający poległych i pomordowanych mieszkańców miasta i gminy. Pomnik usytuowany jest na placu przed cmentarzem, na dwustopniowym podwyższeniu. Jest to prostokątna płyta z wyciętym krzyżem na jej środku. Nad krzyżem umieszczony jest napis "MIESZKAŃCOM MIASTA I GMINY CIESZANÓW POLEGŁYM I POMORDOWANYM W LATACH 1939 – 1947". Poniżej, nad ramionami krzyża znajdują się: z jednej strony orzeł w koronie – symbol państwa polskiego i po drugiej stronie trzonu krzyża wizerunek orła wojskowego. Poniżej ramion krzyża wymienieni zostali mieszkańcy miasta i gminy Cieszanów, którzy zginęli z rąk niemieckich i sowieckich oprawców, ukraińskich nacjonalistów oraz tych, którzy zginęli w różnych okolicznościach.

W Stalowej Woli

Jak informuje w mediach lokalnych Witold Adamski z Fundacji Przywróćmy Pamięć, w Stalowej Woli po raz kolejny przypomną o rzezi wołyńskiej, ludobójstwie dokonanym przez nacjonalistów ukraińskich, przy wsparciu miejscowej ludności ukraińskiej, wobec mniejszości polskiej na Wołyniu. 11 lipca minie 77 rocznica Krwawej Niedzieli. Stalowa Wola upamiętni ofiary tej zbrodni w najbliższy piątek.

Obchody w Warszawie

Warszawskie społeczne uroczystości 77. rocznicy Krwawej Niedzieli na Wołyniu rozpoczną się 11 lipca 2020 o godzinie 13:00 Mszą Świętą - "Niedokończone Msze Kresowe", w intencji ofiar ludobójstwa na Kresach.

Po mszy, ok 14:00 odbędzie się ulicami Pragi i Śródmieścia MARSZ PAMIĘCI poświęcony ofiarom ludobójstwa.

Marsz zakończy się przed Tablicą Wołyńską umieszczoną na fasadzie Domu Polonii przy Krakowskim Przedmieściu 64. Uczestnicy mszy i MP, o ile nie nastąpią dalsze złagodzenia pandemicznych obostrzeń winni posiadać maseczki ochronne i zachować stosowne odległości w Katedrze Praskiej podczas mszy i podczas marszu.

Zalecane jest zaopatrzenie się w napoje chłodzące.

Jak podają media ogólnopolskie powstaje baza zbrodni i ofiar ludobójstwa dokonanego przez nacjonalistów ukraińskich na Wołyniu i w Małopolsce Wschodniej. Od środy dostępna jest w internecie. Baza, którą wraz z interaktywną mapą przygotował IPN, zawiera obecnie ok. 17 tys. wpisów dotyczących zbrodni OUN-UPA.

Inicjatywa IPN związana jest z przypadającą w sobotę, 11 lipca, 77. rocznicą kulminacji zbrodni wołyńsko-galicyjskiej, w wyniku której w latach 1943-45 na Wołyniu i Galicji Wschodniej członkowie m.in. Ukraińskiej Powstańczej Armii zamordowali, według szacunków IPN, ok. 100 tys. Polaków - mężczyzn, kobiet i dzieci.

Opracował: prof. nadzw. dr hab. Adam Kulczycki ze Strasburga (Francja), wiceprezes Stowarzyszenia „Instytut Pamięci i Dziedzictwa Kresowego” z siedzibą w Lublinie.


Do pobrania: PLAKAT 1

Do pobrania: PLAKAT 2

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Reklama

Najczęściej czytane

Wspierają nas

W związku z tym, iż od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) uprzejmie Państwa informujemy, iż nasza organizacja, mając szczególnie na względzie bezpieczeństwo danych osobowych, które przetwarza, wdrożyła System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w rozumieniu odpowiednich polityk ochrony danych (zgodnie z art. 24 ust. 2 przedmiotowego rozporządzenia ogólnego). W celu dochowania należytej staranności w kontekście ochrony danych osobowych, Redaktor Naczelna Tygodnika Katolickiego „Niedziela” wyznaczyła w organizacji Inspektora Ochrony Danych.
Więcej o polityce prywatności czytaj TUTAJ.

Akceptuję