Reklama

Myśl na tydzień - Bp Piotr Sawczuk

[ TEMATY ]

bp Piotr Sawczuk

Episkopat.pl

Bp Piotr Sawczuk

Bp Piotr Sawczuk

Bądź na bieżąco!

Zapisz się do newslettera

27.02.2024 – 05.02.2024
Życie ludzkie nie jest pozbawione krzyża cierpienia. Dźwigając go można najskuteczniej zjednoczyć się z Chrystusem.

20.02.2024 – 26.02.2024
Wielki Post to walka o czas dla Boga, ale i naprawiania relacji między ludźmi.

13.02.2024 – 19.02.2024
Bóg jest prawdomówny, wierny i litościwy, nie chce karać, ale zbawiać cały świat, wszystkich ludzi.

06.02.2024 – 12.02.2024
Wspólnota Kościoła mieści w sobie różne życiowe drogi, a wszystkie nawzajem sobie służą i pomagają.

30.01.2024 – 5.02.2024
Wszyscy jesteśmy wezwani przez Chrystusa do dzielenia się doświadczeniem Boga, do ewangelizacji.

23.01.2024 – 29.01.2024
Chrześcijanom nawet na chwilę nie wolno zapomnieć, kim są i do kogo należą.

16.01.2024 – 22.01.2024
Chrześcijanin ma być dowodem na to, że Jezus żyje.

9.01.2024 – 15.01.2024
Pochylamy się nad Dzieciątkiem Jezus położonym w żłobie, by uświadomić sobie wielkość miłości.

2.01.2024 – 8.01.2024
Święta Bożego Narodzenia to czas przybliżenia się światłości, nowej szansy na bliskość z Bogiem.

26.12.2023 – 1.01.2024
Trwajmy w radości, której źródłem jest narodzenie Chrystusa.

19.12.2023 – 25.12.2023
W naszym zwyczajnym życiu Bóg może dokonać rzeczy niezwykłych. Dla nas stał się mały, aby każdego człowieka poprowadzić do wielkości Bożego dziecięctwa.

12.12.2023 – 18.12.2023
Bez wątpienia przez miłość nieprzyjaciół najbardziej możemy bardziej upodobnić się do Chrystusa.

5.12.2023 – 11.12.2023
Czas obecny jest czasem wzrostu, ale i próby jednocześnie.

14.11.2023 – 20.11.2023
Słowo Boże działa w ludzkich sercach, jeśli jest przyjęte z wiarą.

7.11.2023 – 13.11.2023
Ci, którzy są już w niebie, znają jego piękno i wiedzą, że jest ono warte każdej ceny.

31.10.2023 – 6.11.2023
Prawdziwość wiary okazuje się w momentach trudnych, w sytuacji, gdy zostaje ona poddana próbie.

24.10.2023 – 30.10.2023
Kościół niesie przez wieki radosne orędzie o Bogu miłosiernym, który kocha grzesznika i w swej niezmierzonej miłości zaprasza go do wspólnoty ze sobą.

17.10.2023 – 23.10.2023
Kościół zawsze powinien odpowiadać Bożemu projektowi i mieć w sobie moc Chrystusa, być jasną lampą dla świata.

10.10.2023 – 16.10.2023
Bóg spełnia pragnienia, ale po swojemu, nadaje im własną treść i pokazuje własną drogę.

3.10.2023 – 9.10.2023
Prawdziwość wiary okazuje się w momentach trudnych, w sytuacji, gdy zostaje ona poddana próbie.

26.09.2023 – 2.10.2023
Chrystus przedstawił miłosierdzie jako ideał życia i kryterium wiarygodności naszej wiary zarazem: „Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią”.

19.09.2023 – 25.09.2023
Krzyż Chrystusa jest po to, by się było czego chwycić, gdy będzie brakowało sił.

12.09.2023 – 18.09.2023
Chcemy widzieć w Chrystusie Proroka, który może nas doprowadzić do prawdy i Zbawiciela, który jest źródłem miłości i życia.

5.09.2023 – 11.09.2023
Świątynia jest miejscem napełniania się światłem i mocą Chrystusa, podejmowania chrześcijańskiej misji z radością i miłością.

15.08.2023 – 21.08.2023
Bóg posługuje się ludźmi i to On inscenizuje różne spotkania. W każdym najdrobniejszym doświadczeniu jest promyk Jego łaski.

8.08.2023 – 14.08.2023
Bóg przenikając człowieka swoją łaską, napełniając swoim światłem, pozwala wejść w tajemniczą relację ze Sobą.

1.08.2023 – 7.08.2023
Wszyscy uczniowie Chrystusa, mają być tubą Boga i zwierciadłem Jego miłości.

18.07.2023 – 24.07.2023
W każdej Mszy św. Kościół woła do nas „w górę serca”, by nas wezwać do ożywienia wiary i miłości.

11.07.2023 – 17.07.2023
Pozwól, nasza Matko i Królowo, odczuć Twoją miłość. Pozwól każdemu z nas doświadczyć Twojej niezawodnej opieki. Króluj nam, Chryste i króluj nam, Maryjo!

4.07.2023 – 10.07.2023
Wiemy z Ewangelii, że miłość winna mieć konkretny kształt: Jeśli mnie kto miłuje, będzie zachowywał moją naukę.

27.06.2023 – 3.07.2023
Serce Boga jest otwarte zawsze i dla każdego, bo Bóg jest miłością.

20.06.2023 – 26.06.2023
My, uczniowie Chrystusa, niezmiennie czujemy się posłani, aby ten świat zmieniać, otwierać go na światło Ewangelii i na moc sakramentów.

13.06.2023 – 19.06.2023
Bardzo potrzebne są dzisiaj przykłady klarownych postaw moralnych, bo niektórym ludziom trudno uwierzyć, że można być człowiekiem sumienia, że można być wiernym uczniem Chrystusa.

6.06.2023 – 12.06.2023
Pokój jest owocem zwycięstwa, jakie Zbawiciel odniósł na Golgocie i było to zwycięstwo o wielkim znaczeniu, triumf ostateczny.

30.05.2023 – 5.06.2023
Czasem plany Pana Boga są zaskakujące i nieodgadnione, nie zawsze widać je jasno od początku.

23.05.2023 – 29.05.2023
Bóg w swoim Miłosierdziu pochyla się nad ludzką słabością, dźwiga z upadku, udziela przebaczenia i uświęca.

16.05.2023 – 22.05.2023
Chrześcijanin jest człowiekiem noszącym w sobie moc Chrystusa, pozostającym z Nim w żywym dialogu i nieustannie nawracającym się do bardziej świętego życia.

9.05.2023 – 15.05.2023
Tylko Słowo Boże, wybrzmiewające w Kościele, może oświetlić ludzką drogę.

2.05.2023 – 8.05.2023
Chrystus ukazując się apostołom, powiedział: „Pokój Wam”. Oby Jego dar został przyjęty przez wszystkich.

25.04.2023 – 1.05.2023
Pokój Chrystusa zmienia ludzkie serca, otwiera je na dobro i przebaczenie.

18.04.2023 – 24.04.2023
Pokój Chrystusa niech wypełni nasze wnętrza i uczyni nas narzędziami pokoju.

11.04.2023 – 17.04.2023
Bóg posłał na ziemię swojego Syna, aby Ten przez śmierć dokonał odkupienia świata czyli wyrwał od śmierci wiecznej wszystkich ludzi.

4.04.2023 – 10.04.2023
Niech Duch Święty wszystkich nas prowadzi do całej prawdy, do głębokiej miłości i pięknego świadectwa chrześcijańskiego życia.

28.03.2023 – 3.04.2023
Kościół zrodził się na Golgocie, a objawił się światu w dzień Pięćdziesiątnicy.

21.03.2023 – 27.03.2023
Kościół umacnia uczniów Chrystusa, którzy próbują wytrwać w wierze i zawsze wybierać dobro.

14.03.2023 – 20.03.2023
Nie można odrywać Bóstwa Chrystusa od Jego poniżenia, od męki i śmierci. Jedno z drugim ma bardzo głęboki związek.

7.03.2023 – 13.03.2023
W Wielkim Poście trzeba powrócić do źródła naszego życia nadprzyrodzonego, do sakramentu chrztu - on gładzi grzechy, wlewa Boże życie i włącza do wspólnoty Kościoła.

28.02.2023 – 6.03.2023
Nie sposób przeżyć radości tryumfu Chrystusa w poranek zmartwychwstania, gdy nie przeżyło się właściwie Wielkiego Postu.

21.02.2023 – 27.02.2023
Jarzmo Jezusa jest słodkie, to znaczy służba Zbawicielowi jest zaszczytem, a nie udręką.

14.02.2023 – 20.02.2023
Kościół do dzisiaj ma klucze przekazane św. Piotrowi i używa ich. Otwiera przed ludźmi bramę życia.

7.02.2023 – 13.02.2023
Bóg potrafi posłużyć się słabym człowiekiem, narzędziem nieudolnym, by dokonać swoich dzieł i przeprowadzić swój plan.

31.01.2023 – 6.02.2023
Nie możemy pozwolić, aby Biblia była przykryta kurzem. Z niej chcemy poznawać Bożą naukę, odkrywać drogę Zbawiciela.

24.01.2023 – 30.01.2023
Chrystusowi Panu i Jego Dziewiczej Matce polecamy siebie, dzieło ewangelizacji i wszystkich ludzi, którzy się w nie angażują i na nie otwierają.

17.01.2023 – 23.01.2023
Trzeba nam ciągłego wracania do tajemny zawartej w chrzcie i rozwijana naszej wiary.

10.01.2023 – 16.01.2023
Z pokorną prośbą idziemy do betlejemskiej groty i prosimy Wszechmogącego Pana, by okazał swoją łaskawość, oświecił naszą drogę i ogrzał serca.

3.01.2023 – 9.01.2023
Niech nasze wpatrywanie się w betlejemskie światło, będzie odczytane przez nas jako wezwanie do tego, aby dopuścić światło Chrystusa, światło pokoju do naszych serc.

27.12.2022 – 2.01.2023
Duch Święty, który działa w nas w sposób niewidzialny, przychodzi, by budować niewidzialną, duchową świątynię.

20.12.2022 – 26.12.2022
Zbawcze dzieło dokonane przez Chrystusa jest źródłem naszej głębokiej radości.

13.12.2022 – 19.12.2022
Niech adwentowe wołanie o prostowanie ścieżek dla Pana poruszy nas do wysiłku duchowego.

6.12.2022 – 12.12.2022
Publiczne uznanie władzy Chrystusa to nie koniec, ale początek drogi. To jest zobowiązanie idące w przyszłość.

29.11.2022 – 5.12.2022
Człowiek ochrzczony został nakierowany na niebo i w jego sercu zostało rozbudzone pragnienie wspinania się w górę.

15.11.2022 – 21.11.2022
Ważnym polem pracy nad sobą jest powściągać pychę, egoizm i zachłanność, a otwierać oczy i serce na innych, uczyć się pokory.

8.11.2022 – 14.11.2022
Podstawą naszej więzi z Bogiem i naszej nadziei na wieczność jest chrzest.

1.11.2022 – 7.11.2022
Trzeba przyjąć Chrystusa, a zyska się dostęp do życia, świętości i zbawienia.

25.10.2022 – 31.10.2022
Nie wystarczy spotkać Jezusa, ale trzeba stanąć przed Nim z wiarą. Ona gwarantuje tę tajemniczą komunikację, przekaz łaski, dzięki której zmienia się życie człowieka.

18.10.2022 – 24.10.2022
Skupianie się na pomocy ludzkiej, szukanie rozwiązań tylko w kategoriach ziemskich jest błędem, ponieważ jedynie Bóg może zaspokoić tęsknotę naszego serca i nadać sens naszemu życiu.

11.10.2022 – 17.10.2022
Należymy do Chrystusa, który nabył nas swoją Krwią. Opierając się na Jego mocy zwyciężymy. Jeden warunek: musimy oczyścić się z przyzwolenia na grzech, zamknąć szczeliny, przez które wnika zło.

4.10.2022 – 10.10.2022
Dopóki nie ukształtuje się w człowieku nowe serce i nowy duch, dopóki człowiek nie stanie się sprawiedliwy w swoim wnętrzu, to nie pomogą żadne przepisy, bo one nie są w stanie zastąpić sumienia.

27.09.2022 – 3.10.2022
Jezus będący w drodze, nie pozwala nam siedzieć w domu. Przykładem swoim zobowiązuje nas do trudu ewangelizacyjnego.

20.09.2022 – 26.09.2022
Dziękujemy Panu Bogu, który daje wzrost roślinom, za to, że nas żywi, ale też i za to, że uczy nas swoich dróg.

13.09.2022 – 19.09.2022
Świadome trwanie przy Bogu z miłością wymaga od nas wysiłku, czuwania i gotowości do podjęcia trudu.

6.09.2022 – 12.09.2022
Bóg każdemu dał rozum i wolną wolę, zaprosił do coraz głębszego wchodzenia w tajemnicę, jaką jesteśmy my sami dla siebie, jaką jest otaczający nas świat i jaką jest Bóg.

30.08.2022 – 5.09.2022
Nikt nie może wątpić w miłość Boga, nawet gdy przeżywa trudności i musi pokonywać przeszkody.

23.08.2022 – 29.08.2022
Niech Maryja pomoże zwyciężyć w każdym polskim sercu prawdziwej miłości do Boga, Kościoła i ojczyzny.

16.08.2022 – 22.08.2022
Matka Najświętsza była pierwszą monstrancją świata, kiedy nosiła w swoim łonie Zbawiciela – Jezusa Chrystusa.

9.08.2022 – 15.08.2022
Uczestnictwo w Eucharystii jest zawsze przejściem przez ziemski trud, przez krzyż i przez śmierć, by zmartwychwstać i zakosztować nowego życia w zjednoczeniu z Bogiem.

2.08.2022 – 8.08.2022
Możecie bez lęku otworzyć drzwi Chrystusowi, a doświadczycie mocy Bożego działania, otrzymacie błogosławieństwo i zyskacie nadzieję.

26.07.2022 – 1.08.2022
Chrześcijanin jest człowiekiem otwartym na Boga, noszącym w sobie moc Chrystusa.

19.07.2022 – 25.07.2022
Pozwólcie się prowadzić Duchowi Świętemu, by mógł w was zbudować świątynię Boga – miejsce – gdzie On doznaje czci.

12.07.2022 – 18.07.2022
Szczęście uczniów bierze się z ich otwarcia na łaskę, z uczestnictwa w wewnętrznym życiu Boga.

5.07.2022 – 11.07.2022
Decydującym elementem przynależności do wspólnoty uczniów jest związek z Chrystusem, słuchanie Jego głosu. Ci do Niego należą, którzy słuchają Jego słowa i je wypełniają.

28.06.2022 – 4.07.2022
Stawianie w centrum krzyża to nie jest dowód na chrześcijański pesymizm, bo z krzyża wytryska źródło niezwykłego optymizmu.

21.06.2022 – 27.06.2022
Trzeba kochać Kościół jak matkę, modlić się za niego, pracować na jego dobrą opinię, a czasem też cierpieć dla niego i z nim.

14.06.2022 – 20.06.2022
Ten, kto oddaje się Panu i jego misji, ma być bratem i ojcem wszystkich.

7.06.2022 – 13.06.2022
Nie można zignorować przykładu Jezusa, który idzie pod prąd ludzkich opinii, a Kościół ma być taki, jak jego Założyciel – Chrystus.

31.05.2022 – 6.06.2022
Przez serca wielu pokornych i pobożnych ludzi, łaska Chrystusa może docierać na ziemię i zbawiać.

24.05.2022 – 30.05.2022
Jesteśmy przekonani, że Maryja jest gotowa przychodzić z pomocą swoim dzieciom i że ma skuteczne narzędzia dla ratowania naszego życia i ratowania pokoju na świecie.

17.05.2022 – 23.05.2022
Świadczeniu pomocy potrzebującym ma towarzyszyć głoszenie Ewangelii. Jedno i drugie jest ważne.

10.05.2022 –16.05.2022
Patrząc z wiarą i otwartością serca dostrzegamy, że Chrystus każdego dnia ratuje naszą duszę, bo tego potrzebujemy, a kiedyś wskrzesi także nasze ciało.

3.05.2022 – 9.05.2022
Chrześcijanie mają pokazywać swoim życiem, że Ewangelia się w nich zakorzeniła i przynosi owoce. Najbardziej pożądanym i oczekiwanym owocem przyjęcia Dobrej Nowiny jest miłość.

26.04.2022 – 2.05.2022
Chrystus jest pierwszym obrońcą praw człowieka, ich twórcą i gwarantem.

19.04.2022 – 25.04.2022
Oby łaska Zmartwychwstałego Pana ogarnęła nasze serca i zbudziła je do życia.

12.04.2022 – 18.04.2022
Wszyscy ludzie dobrej woli są powołani, by głosić cywilizację życia i miłości.

5.04.2022 – 11.04.2022
Ufamy Maryi, która zawsze staje w obronie życia i chce naszego dobra.

29.03.2022 – 4.04.2022
Jezus sprawia, że ludzkie głoszenie słowa Bożego doprowadza do nawrócenia i zbawienia.

22.03.2022 – 28.03.2022
Niech ten Wielki Post będzie dla nas błogosławionym czasem nawracania się ku Bogu i ufnej modlitwy o pokój.

15.03.2022 – 21.03.2022
Miłość Boga do grzesznego człowieka jest widoczna najbardziej w krzyżu.

8.03.2022 – 14.03.2022
Dobre wielkopostne uczynki mają nam pomóc otworzyć się na Boga, na Jego miłość.

28.02.2022 – 07.03.2022
Kształtowanie wewnętrznej intencji i właściwego odniesienia do osób i rzeczy to zadanie na całe nasze życie.

22.02.2022 – 28.02.2022
Chrześcijaństwo niesie orędzie miłości, rozumianej jako dawanie siebie.

15.02.2022 – 21.02.2022
Bóg jest pierwszym właścicielem wszelkich rzeczy, o które podejmujemy starania i Panem ludzi, którym służymy.

8.02.2022 – 14.02.2022
To Jezus sprawia, że ludzka działalność charytatywna staje się cudem miłości.

1.02.2022 – 7.02.2022
Niewątpliwie w Chrystusie Bóg bardzo przybliżył się do nas ludzi, objawił się w ludzkim ciele.

25.01.2022 – 31.01.2022
Otwarcie się na Ducha Świętego zabezpiecza przed wpływami złego ducha, ale też umacnia więź z Jezusem i uzdalnia człowieka do uznania Go za swego Pana.

18.01.2022 – 24.01.2022
Chrystus chce nam towarzyszyć przez całe nasze życie, a Maryja chce być tam, gdzie Jej Syn.

11.01.2022 – 17.01.2022
Bóg do nas przemawia, gdy sięgamy po natchnione teksty i czytamy je, jak list Boga, który pokazuje kierunek, przestrzega przed niebezpieczeństwem, zawsze pozostawiając nam wolny wybór.

4.01.2022 – 10.01.2022
Wiara to nie jest zespół twierdzeń, przekonań, o których można poro zmawiać przy kawie. Za wiarą musi iść życie.

28.12.2021 – 3.01.2022
Trwałe schronienie człowiek może znaleźć nie w domu zbudowanym na ziemi, ale w Bogu, w domu nie ręką ludzką zbudowanym.

21.12.2021 – 27.12.2021
Niech opieka Świętej Rodziny z Nazaretu będzie źródłem duchowej mocy dla naszych rodzin.

14.12.2021 – 20.12.2021
Jedynie Bóg może nadać naszemu życiu właściwych kształtów. Czy okażemy zaufanie, czy powierzymy się Bożym dłoniom?

7.12.2021 – 13.12.2021
Jesteśmy wezwani po imieniu, bo przecież Bóg zna nas po imieniu, byśmy byli orędownikami ładu i pokoju, byśmy współpracując z łaską Bożą, zmieniali ten świat na lepsze.

30.11.2021 – 6.12.2021
Według św. Franciszka jedyna śmierć, jakiej chrześcijanin winien się bać, to tzw. śmierć druga, czyli śmierć duszy spowodowana upartym trwaniem w grzechu, które prowadzi do potępienia.

23.11.2021 – 29.11.2021
Otwierając się na słowo Boże proklamowane w świątyni, czerpiąc siłę z szafowanych sakramentów, mamy powiększać w swoim sercu przestrzeń dla Boga.

16.11.2021 – 22.11.2021
Mówi się, że jeśli Bóg komuś coś zabiera, to po to, by zastąpić czymś lepszym.

9.11.2021 – 15.11.2021
Nie należy czekać na przyjście Pana z założonymi rękami, ale dbać o sprawy codzienne, dawać świadectwo chrześcijańskiej postawy i dawać światu ducha, aż nadejdzie pełen chwały dzień Pański.

2.11.2021 – 8.11.2021
Dróg jest wiele, byleby człowiek zachował w sobie żywą tęsknotę za Bogiem, uczył się przebywania w Jego bliskości, świętowania Dnia Pańskiego, aby kiedyś to świętowanie mogło rozciągnąć się na wieczność.

26.10.2021 – 1.11.2021
Bóg do nas przemawia, gdy sięgamy po natchnione teksty i czytamy je, jak list Boga, który pokazuje kierunek, przestrzega przed niebezpieczeństwem, zawsze pozostawiając nam wolny wybór.

19.10.2021 – 25.10.2021
Święty człowiek nie myśli po ziemsku, ale po Bożemu. Nie reaguje impulsywnie, modli się o światło, próbuje zobaczyć głębszy sens.

11.10.2021 – 18.10.2021
Z różańcem w ręku możemy od Maryi uczyć się zaufania do Boga i wiary w zwycięstwo dobra. Ona, jak twierdza warowna, broni swoje dzieci.

5.10.2021 – 11.10.2021
Aby Chrystus w nas zawsze zwyciężał i aby powiększało się grono tych, którzy staną po stronie prawdy w różnych dyskusjach, wychowają swoje dzieci według zasad wiary czy będą trwali przy niełatwym współmałżonku.

28.09.2021 – 4.10.2021
Chrystus przebaczając ludziom grzechy podpowiada, że przebaczenie winno odgrywać w naszym życiu ważną rolę, bo potrzebujemy przebaczenia i jesteśmy wezwani do przebaczania.

21.09.2021 – 27.09.2021
Prymas zwrócił uwagę, że pieniądze nie są najważniejsze i nie mogą być celem ludzkiego życia.

14.09.2021 – 20.09.2021
Uczeń Chrystusa nie może być wewnętrznie rozdarty, ma stać wyraźnie po stronie Chrystusa. To jest ten nasz krzyż, z którym mamy iść za Mistrzem.

06.09.2021 – 13.09.2021
Jeśli włoży się wysiłek i dołączy jeszcze modlitwę, to Bóg może dokonać prawdziwych cudów z naszym ludzkim życiem.

30.08.2021 – 06.09.2021
Trzeba czasem wyruszyć z domu, aby spojrzeć na krzyż nowym wzrokiem, wznieść do Boga wspólną modlitwę, i poczuć bliskość Ducha Świętego.

24.08.2021 – 30.08.2021
Gdybyśmy byli sami, żylibyśmy w pewnej ułudzie, a konfrontacja z innym człowiekiem sprawdza jakość nasze go człowieczeństwa i naszego chrześcijaństwa.

17.08.2021 – 23.08.2021
Chrystus chce przypomnieć, że na drodze do zbawienia znajduje się krzyż, i że trzeba go przyjąć i przyzwyczaić się do niego.

10.08.2021 – 16.08.2021
Co by było, gdyby Maryja nie została wzięta do nieba? Nie wiedzielibyśmy, że ziemski etap ludzkiego życia kiedyś się kończy i zaczyna nowy, i że ten nowy może być piękną nagrodą.

2.08.2021 – 9.08.2021
Żyje się nie po to, by pracować, ale pracuje się po to, aby żyć. I to żyć nie do jutra, do przednówka, ale żyć na wieki.

27.07.2021 – 2.08.2021
Uczeń Chrystusa musi odrzucić uczynki ciemności, żyć przyzwoicie i zdobywać świętość. Konieczny jest własny wysiłek, bo nic nie dzieje się samo.

20.07.2021 – 26.07.2021
Najgorsza sytuacja pojawia się wówczas, gdy człowiek przestaje tęsknić za Bogiem, gdy rezygnuje z misji zleconej przez Boga, bo wystarczają mu dobra ziemskie.

12.07.2021 – 19.07.2021
Trzeba nam dzisiaj bardziej związać się z Bogiem, oczyścić postawę ze wszystkiego, co jest naszym przyzwoleniem na grzech, pozamykać szczeliny, przez które wnika zło.

05.07.2021 – 12.07.2021
Oby nam wystarczyło odwagi i ufności wobec Boga, że przecież nie posyła nas z misją przekra czającą ludzkie możliwości, nie chce od nas czegoś, co jest niewykonalne.

29.06.2021 – 5.07.2021
Chrześcijaństwo nie może być rysowane barwami spokojnej sielanki, bo jego znakiem jest krzyż i wymaga rzeczy trudnych, przekraczających ludzkie możliwości, osiągalnych tylko z pomocą nadprzyrodzonej łaski.

22.06.2021 – 28.06.2021
Duch Święty wprowadza chrześcijanina w zażyłość z Chrystusem. Daje odwa gę, aby przyznać się do Jezusa również wtedy, gdy jest to niewygodne.

15.06.2021 – 21.06.2021
Chrześcijanie w świecie mają nadawać Boży smak całemu środowisku, do którego należą, mają je przenikać i wnosić Chrystusowego ducha, ewangeliczne wartości.

8.06.2021 – 14.06.2021
Niech dobry Bóg w swojej łaskawości pozwoli nam odkryć piękno prostej dziecięcej wiary i sprawi, by wiara zaprowadziła nas do miłości.

1.06.2021 – 7.06.2021
Trzeba modlić się za naszych parafian, za tych, którzy przychodzą do nas, bo są zagubieni, przygnębieni, którzy szukają światła i pociechy.

25.05.2021 – 31.05.2021
Niech Matka Najświętsza zawsze wstawia się za nami i przeczystą dłonią pokazuje drogę wyjścia z labiryntu ludzkiej pychy i agresji na Bożą drogę miłości, przebaczenia i pokoju.

18.05.2021 – 24.05.2021
Chrystus nam obiecał, że znajdziemy się w niebie, jeśli nie wystygnie nasza miłość w sercach i jeśli nie wywieje wiatr tego świata wiary z naszej głowy.

11.05.2021 – 17.05.2021
Wielkie rzeczy Bóg potrafi robić z naszym życiem na co dzień. Wystarczy spojrzeć oczami wiary.

05.05.2021 – 10.05.2021
Niech światło z Fatimy przeniknie dzisiejsze życie. Niech nas przekona do modlitwy i pokuty, bo one odmieniają ludzkie serca, a mogą też zmienić bieg historii.

27.04.2021 – 04.05.2021 Niech Najświętsza Maryja Panna Królowa Polski zawsze wstawia się za nami i przeczystą dłonią pokazuje drogę wyjścia z labiryntu ludzkiej pychy i agresji, na Bożą drogę miłości, przebaczenia i pokoju.

19.04.2021 – 26.04.2021 Człowiek święty nie myśli po ziemsku, ale po Bożemu. Nie reaguje impulsywnie, modli się o światło, próbuje zobaczyć głębszy sens.

06.04.2021 – 11.04.2021
Okazywanie miłosierdzia cieszy Boga, a szczególnie, gdy dzięki miłosierdziu ktoś uratuje swoje życie.

29.03.2021 – 05.04.2021
Obyśmy czas świąteczny przeżyli jak najlepiej z wiarą w moc Chrystusa Zmartwychwstałego.

23.03.2021 – 28.03.2021
Pragnieniem Chrystusa jest to, by małżeństwo było znakiem Jego miłości do Kościoła.

16.03.2021 – 22.03.2021
Ważniejsze jest, żeby krzyż był zatknięty w sercu niż na jakimś maszcie, to znaczy, żeby chrześcijanin żył i postępował według logiki krzyża.

09.03.2021 – 15.03.2021
Niech Duch Święty was prowadzi do pięknego świadectwa o Chrystusie, który zbawia i jest niezmiennie nadzieją świata i jedyną nadzieją każdego z nas.

01.03.2021 – 08.03.2021
Trzeba troszczyć się o tych, których nie ma w Kościele, a którzy są przecież przez Chrystusa kochani nie mniej niż my.

22.02.2021 – 01.03.2021
Prawdziwym dramatem człowieka jest choroba duszy, która wkrada się przez zło i grzech, nieuporządkowane życie i zabija sumienie.

15.02.2021 – 22.02.2021 Chrześcijaństwo niesie orędzie miłości, czyli dawania siebie.

09.02.2021 – 15.02.2021
Bardzo potrzeba Kościołowi młodych ludzi, którzy by wielkodusznie odpowiedzieli na wezwanie Chrystusa i poszli za Nim, aby oddać się mu na wyłączną służbę.

02.02.2021 – 08.02.2021
Chrystus mówi nam, byśmy nie ucie kali od trudu, byśmy dojrzale się z nim zmagali.

25.01.2021 – 01.02.2021 Niech Maryja uczy nas postawy w pełni jasnej, jednoznacznej. Niech uczy nas mówić „tak” w miejsce „tak, ale”.

18.01.2021 – 25.01.2021
Wymieniajcie się wzajemną miłością w imię Pana

04.01.2021 – 11.01.2021
Im bardziej człowiek otwiera się na Boga, tym bardziej On pochyla się nad jego sprawami.

28.12.2020 – 04.01.2021 Niech słowa kolędy „Podnieś rękę Boże Dziecię” będą naszą modlitwą i wołaniem do Jezusa Chrystusa o opiekę nad nami, rodzinami, Kościołem i ojczyzną.

07.12.2020 – 14.12.2020
Trzeba czuwać, strzec się ospałości, lenistwa i gnuśności.

30.11.2020 – 07.12.2020
Bóg chce zbawić wszystkich przez łagodne jak oliwa głoszenie prawdy.

24.11.2020 – 01.12.2020
Opuszczajmy miejsca zamętu i idźmy ku Bogu, który jest naszym pokojem, nadzieją i radością.

17.11.2020 – 24.11.2020
Jeśli ktoś odkryje Boga i to, że działa On przez Jezusa, odkryje źródło mocy sakramentów i mądrości Ewangelii, ten jest uratowany.

26.10.2020 – 02.11.2020
Dla człowieka wierzącego, przenikniętego nadzieją, śmierć ciała nie jest czymś strasznym. Jest naturalną koleją rzeczy, jest przejściem do wieczności.

12.10.2020 – 19.10.2020
Życie budowane bez Boga, bez światła Jego prawdy, w każdej chwili może popaść w ruinę.

06.10.2020 – 13.10.2020
Maryja Matka Pocieszenia pragnie mieć współpracowników, czyli takie swoje dzieci, które mają otwarte oczy na ludzkie problemy, z miłością okazują zainteresowanie i niosą pociechę.

28.09.2020 – 05.10.2020
Prośmy Matkę Najświętszą, aby była opiekunką naszego duchowego życia, z którego oby też wyrastały wspaniałe sukcesy ziemskie.

22.09.2020 – 29.09.2020
O osiągnięcie życia wiecznego trzeba zabiegać w pierwszym rzędzie.

07.09.2020 – 14.09.2020
Kościół żyje i jest w przedziwny, tajemniczy sposób prowadzony przez Ducha Świętego.

31.08.2020 – 07.09.2020
Cel, jaki przyświeca dzisiejszym neomarksistowskim działaczom, to uderzenie w Boga, w Kościół i w rodzinę, zburzenie istniejącego porządku i wprowadzenie chaosu.

24.08.2020 – 31.08.2020
Niestety, na infekcję dotykającą ludzkich dusz nie znaleziono dotąd szczepionki, dlatego potrzebna jest czujność i działania profi laktyczne, zabezpieczające.

17.08.2020 – 24.08.2020
Najlepszym pomysłem jest zaproszenie Chrystusa do swojej życiowej łodzi, wtedy wiatr się uspokaja.

10.08.2020 – 17.08.2020
Wspominamy z dumą sławne zwycięstwo 1920 r., aby uświadomić sobie, że po 100 latach nadal trzeba trudu wybijania się na pełną niepodległość i suwerenność. Nadal trzeba modlitwy, prawdziwego dialogu między Polakami i szukania prawdy.

03.08.2020 – 10.08.2020
Pielgrzymka to budowanie wiary, ale też ożywianie zdrowego patriotyzmu. Jestem pewien, że to się da połączyć i należy to łączyć.

27.07.2020 – 03.08.2020
Chrześcijanie mają działać nie siłą, nie ogniem i mieczem, nie z wielką pompą, ale pokornie, cierpliwie i po cichu.

20.07.2020 – 27.07.2020
Prawdziwa świętość jest bowiem ponadczasowa, zawsze pociągająca i świeża.

13.07.2020 – 20.07.2020
Chrześcijanie mają wyróżniać się życiem według Ducha.

06.07.2020 – 13.07.2020
Trzeba zaufania wobec mocy Chrystusa obecnej i żywej w Kościele, trzeba pokory i wierności, trzeba radosnego świadectwa.

29.06.2020 – 06.07.2020
Światu potrzebni są ludzie żyjący Duchem.

22.06.2020 – 29.06.2020
Wszyscy, którzy są ochrzczeni, a tym bardziej ci, którzy są bierzmowani, mają wydawać woń świętego życia.

15.06.2020 – 22.06.2020
Wielu trwa przy Chrystusie, a jednocześnie zerka na boki, z Ewangelii wybiera sobie rzeczy, które mniej kosztują.

01.06.2020 – 07.06.2020
Każde czytanie na Mszy św. winno być przez nas przyjęte sercem, winno wzbudzić rezonans, prowadzić do zmiany, do nawrócenia, choć trochę, choć na milimetr.

25.05.2020 – 31.05.2020
Konieczne jest wszczepienie w Pana, bo całe nasze życie nadprzyrodzone jest zbudowane na łasce, z łaski też ma wyrastać nasze apostolstwo, nasze świadectwo.

18.05.2020 – 24.05.2020
Jak zawodnicy rywalizujący ze sobą, a wcześniej poświęcający bardzo dużo czasu i wylewający mnóstwo potu na treningach, tak chrześcijanin ma się zachowywać w swoim duchowym zmaganiu.

11.05.2020 – 17.05.2020
Niech Chrystus pomoże nam uporać się z epidemią, ale też zobaczyć, jak kruche jest nasze życie, jak kruche są ziemskie wartości i jak bardzo trzeba nam oparcia w Tym, który ma władzę nad śmiercią i otchłanią.

04.05.2020 – 10.05.2020
Chciejmy zaprosić do siebie Maryję, zapatrzeć się w Jej jasną postać, uklęknąć przed Nią z różańcem i z głębi serca oddać się w matczyną opiekę.

27.04.2020 – 03.05.2020
Niech Duch Święty was prowadzi do pięknego świadectwa o Chrystusie, który zbawia i który jest jedyną nadzieją każdego z nas.

20.04.2020 – 26.04.2020

Niech światło Nocy Paschalnej urzeknie nas swoim delikatnym pięknem, byśmy jako ludzie zjednoczeni z Chrystusem sakramentem chrztu, z radością szli Jego drogą.

23.03.2020 – 30.03.2020
Chrystus daje życie i przywraca je tym, którzy weszli w mrok śmierci.

16.03.2020 – 22.03.2020
Szaty rozedrzeć łatwiej, łatwiej wykonać zewnętrzny czyn, ale serce otworzyć, to bardzo trudne zadanie.

09.03.2020 – 15.03.2020
W Wielkim Poście jesteśmy zaproszeni, by podejść bliżej do Chrystusa cierpiącego, konającego.

02.03.2020 – 08.03.2020
Wielki Post ma charakter pokutny i jest wezwaniem do oczyszczenia serca i podjęcia starań o życie prawdziwie chrześcijańskie.

17.02.2020 – 23.02.2020
Każdy, kto z wiarą i otwartym sercem słucha Ewangelii, jest w stanie zrozumieć wolę Bożą.

10.02.2020 – 16.02.2020
Chrystus mówi nam, byśmy nie uciekali od trudu, byśmy dojrzale się z nim zmagali. Nie tylko chodzi o trud zdobywania wiedzy, ale jeszcze bardziej kształtowania charakteru, zdobywania cnót.

03.02.2020 – 09.02.2020
Obecny świat pełen jest ślepców, którzy wprawdzie widzą doskonałe rzeczy ziemskie, ale są ślepi na sprawy duchowe i nadprzyrodzone.

27.01.2020 – 02.02.2020
Im człowiek powołany jest bardziej posłuszny Panu, tym lepiej spełnia swoje zadanie, tym skuteczniej Pan może się nim posłużyć.

20.01.2020 – 26.01.2020
Jezus gotów jest złamać utarte zwyczaje, przekroczyć obowiązujące przepisy, stać się jakby przestępcą, narazić się na krytykę stróżów prawa, byleby człowiek żył.

13.01.2020 – 19.01.2020
Nie mamy szansy swego życia poszerzyć czy wydłużyć – jedyne, co możemy zrobić, to je pogłębić. A czynimy to przez wiarę.

07.01.2020 – 12.01.2020
W sprawie obrony życia musimy czuć się jedną rodziną uczniów Pana, wzajemnie za siebie odpowiedzialnych i wzajemnie się wspierających.

31.12.2019 – 06.01.2020
Bóg na różne sposoby zaskakuje człowieka i utwierdza swoje istnienie, miłość, bliskość oraz to, że Jemu zależy.

17.12.2019 – 24.12.2019 Niech poczucie bliskości Pana Boga, który z miłością przychodzi na ziemię, pomaga nam właściwie przeżywać zarówno te radosne, jak i trudne chwile.

10.12.2019 – 17.12.2019
Adwent przypomina, że to, co najważniejsze, ciągle jest przed nami; że Bóg wychodzi ku człowiekowi i czeka na każdego z nas.

04.12.2019 – 10.12.2019
Żyjąc w rodzinnej wspólnocie łatwiej się sprzeciwić naporowi wrogich sił i ocalić gromadzone przez wieki duchowe dziedzictwo.

27.11.2019 – 03.12.2019
Tysiące jest sytuacji, w których Bóg wzywa do wielkości i jednocześnie daje potrzebne łaski, by ją osiągnąć.

12.11.2019 – 19.11.2019
Bardzo potrzeba Koś- ciołowi młodych ludzi, którzy by wielkodusznie odpowiedzieli na wezwanie Chrystusa i poszli za Nim, aby oddać się Jemu na wyłączną służbę.

05.11.2019 - 12.11.2019 Obyśmy dzisiaj potrafili budować silną i zasobną Rzeczpospolitą na fundamencie, jaki położyli nasi Ojcowie, na krwi polskich żołnierzy i partyzantów poległych na różnych frontach i w obozach śmierci.

29.10.2019 - 05.11.2019
Sposobem na trwałe szczęście jest zaufanie Jezusowi, przylgnięcie do Niego. Wszystko po to, by trafi ć w Jego ramiona na wieki.

22.10.2019 - 29.10.2019 Nie wystarczy spotkać Jezusa, trzeba jeszcze stanąć przed Nim z wiarą.

15.10.2019 - 22.10.2019
Celem Jezusa jest obudzenie tych ludzi, którzy dalej są bierni, patrzą i czekają.

07.10.2019 - 14.10.2019
Nie wolno nam milczeć, dobro musimy nazywać dobrem, a zło złem.

01.10.2019 - 07.10.2019
Chrześcijanie mają nadawać Boży smak całemu środowisku, do którego należą, mają je przenikać i wnosić Chrystusowego ducha, ewangeliczne wartości.

24.09.2019 – 01.10.2019 Bóg nie brzydzi się swoim stworzeniem, nie odwraca się od niego, ale chce odzyskać, przywrócić mu życie, szuka i w poszukiwaniach jest niestrudzony.

17.09.2019 – 24.09.2019 Tysiące jest sytuacji, w których Bóg wzywa do wielkości i jednocześnie daje potrzebne łaski, by ją osiągnąć.

02.09.2019 – 09.09.2019 Kościół chce towarzyszyć człowiekowi w jego rozwoju od początku. Stoi murem za życiem.

26.08.2019 – 02.09.2019 Prawdziwe niebo jest przede wszystkim osobową, głęboką relacją z Bogiem, zanurzeniem się w Jego miłości.

19.08.2019 – 26.08.2019 Człowiek żyje w rodzinie, w niej przychodzi na świat, w niej wzrasta, w niej poznaje Boga, siebie i otaczający świat.

12.08.2019 – 19.08.2019 Oby instytucje europejskie doceniły rodzinę, by nie pozwalały sobie na zmianę jej de nicji i zrównywanie ze związkami, które są sprzeczne z ludzką naturą.

Pomóż w rozwoju naszego portalu

Wspieram

2019-08-06 07:23

Oceń: 0 0

Reklama

Wybrane dla Ciebie

Sokołów Podlaski: ingres bp. Piotra Sawczuka do konkatedry

[ TEMATY ]

ingres

bp Piotr Sawczuk

Episkopat.pl

Bp Piotr Sawczuk

Bp Piotr Sawczuk

- Chcemy pokornie prosić św. Rocha o wstawiennictwo w zmaganiu się z zarazą naszej doby, zatruwającą ludzkie myślenie i próbującą doprowadzić do ruiny rodziny – mówił bp Piotr Sawczuk podczas Mszy św. odprawionej w Sokołowie Podlaskim ku czci św. Rocha, patrona tego miasta. Eucharystia powiązana była z ingresem biskupa do miejscowej konkatedry pw. Niepokalanego Serca NMP.

W symbolicznym geście przekazania kluczy, w progu do świątyni ks. Biskupa powitał miejscowy proboszcz ks. prał. Andrzej Krupa. Słowa powitania skierowali również przedstawiciele parafii, młodzieży oraz władz samorządowych.

CZYTAJ DALEJ

Ostatnia audiencja generalna Papieża Benedyka XVI

[ TEMATY ]

Benedykt XVI

abdykacja

Grzegorz Gałązka

Kończąc niemal 8 lat swej posługi na Stolicy Piotrowej Benedykt XVI podziękował Bogu i ludziom za otrzymane dary i ludzką życzliwość. Zapewnił, iż będzie towarzyszył Kościołowi swoją modlitwą i refleksją. Poprosił o modlitwę za siebie oraz kardynałów, którzy wybiorą jego następcę. Siebie i Kościół powierzył Maryi, Matce Boga i Kościoła. Oto tekst słów Ojca Świętego w tłumaczeniu na język polski:

Czcigodni Bracia w biskupstwie i kapłaństwie!
Szanowni przedstawiciele władz!
Drodzy bracia i siostry!

CZYTAJ DALEJ

Rzeszów/ IPN czeka na wyniki badań szczątków odnalezionych na terenie Zamku Lubomirskich

2024-02-29 17:03

[ TEMATY ]

IPN

Rzeszów

zamek

wikipedia/autor:Derbeth na licencji Creative Commons

Zamek Lubomirskich w Rzeszowie

Zamek Lubomirskich w Rzeszowie

Naukowcy ustalają, kiedy i w jakich okolicznościach zginęła osoba, której szczątki znaleziono na terenie Zamku Lubomirskich w Rzeszowie. Kości, prawdopodobnie mężczyzny, leżały w ziemi tuż przy budynku. Na wyniki badań czeka Instytut Pamięci Narodowej, który szuka ciał zamordowanych przez komunistów.

Zamek Lubomirskich w Rzeszowie to obecnie siedziba Sądu Okręgowego. Latem ubiegłego roku Instytut Pamięci Narodowej wrócił z badaniami na teren Zamku, gdzie po drugiej wojnie światowej mieściło się stalinowskie więzienie. W latach 40. i 50. ubiegłego wieku w zamkowych piwnicach zamykano działaczy niepodległościowych. Szacuje się, że trafiło tam ok. 30 tys. osób, a życie straciło ponad 400 osób. Większość ofiar funkcjonariuszy urzędu bezpieczeństwa pozostaje nieznanych.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Najczęściej czytane

W związku z tym, iż od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) uprzejmie Państwa informujemy, iż nasza organizacja, mając szczególnie na względzie bezpieczeństwo danych osobowych, które przetwarza, wdrożyła System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w rozumieniu odpowiednich polityk ochrony danych (zgodnie z art. 24 ust. 2 przedmiotowego rozporządzenia ogólnego). W celu dochowania należytej staranności w kontekście ochrony danych osobowych, Zarząd Instytutu NIEDZIELA wyznaczył w organizacji Inspektora Ochrony Danych.
Więcej o polityce prywatności czytaj TUTAJ.

Akceptuję