Reklama

Kościół

Polscy ludzie Kościoła i kultury zmarli w ciągu minionych 12 miesięcy

Kościół katolicki obchodzi 2 listopada Dzień Zaduszny. Tego dnia wspomina się wiernych zmarłych. Przy tej okazji przypominamy sylwetki osób związanych z Kościołem oraz przedstawicieli polskiego świata kultury i nauki zmarłych w ciągu minionych dwunastu miesięcy (licząc od 2 listopada 2019 r.).

[ TEMATY ]

Wszystkich Świętych

Karol Porwich /Niedziela

Rok 2019:

15 listopada – Juliusz Paetz, metropolita poznański w latach 1996-2002. Miał 84 lata.

Reklama

16 listopada – Bronisław Dembowski, ordynariusz diecezji włocławskiej w latach 1992-2003. Był żołnierzem AK, w stanie wojennym zaangażowany w prace Prymasowskiego Komitetu Pomocy Osobom Pozbawionym Wolności, reprezentował Kościół w obradach Okrągłego Stołu. W KEP był m.in. członkiem Rady ds. Ekumenizmu, współprzewodniczącym Komisji Mieszanej ds. Dialogu Teologicznego między Kościołem Rzymskokatolickim i Kościołem Starokatolickim Mariawitów, organizatorem ogólnopolskiego duszpasterstwa niewidomych. Miał 92 lata.

21 listopada - ks. prof. dr hab. Jan Kanty Pytel, biblista, tłumacz ksiąg biblijnych, założyciel i prezes Stowarzyszenia im. Romana Brandstaettera, członek Związku Literatów Polskich. Miał 91 lat.

29 listopada - ks. Roman Malek, werbista, jeden z najwybitniejszych europejskich znawców chrześcijaństwa, a zwłaszcza Kościoła katolickiego w Chinach, wieloletni szef wydawanego w Sankt Augustin kwartalnika „China heute”. Miał 68 lat.

Reklama

Rok 2020:

17 stycznia – Stanisław Stefanek, ordynariusz diecezji łomżyńskiej w latach 1996-2011, wieloletni członek Papieskiej Rady ds. Rodziny oraz Rady KEP ds. Rodziny. Miał 83 lata.

6 lutego – Romuald Lipko, muzyk i kompozytor, współzałożyciel, z Krzysztofem Cugowskim, legendarnego zespołu Budka Suflera. Miał 69 lat.

10 marca - Stanisław Luft, profesor nauk medycznych, weteran polskiej reumatologii, powstaniec warszawski, społecznik i zaangażowany chrześcijanin. Miał 95 lat.

14 marca - bp Janusz Narzyński, b. zwierzchnik Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Polsce (1975-1991) i b. prezes Polskiej Rady Ekumenicznej (1983-1986). Miał 92 lata.

16 marca – siostra Czesława Cecylia Wróbel CFS, była przełożona generalna Zgromadzenia Córek św. Franciszka Serafickiego, wieloletnia przełożona Wspólnoty Sióstr w Diecezjalnym Domu Rekolekcyjnym w Sandomierzu. Miała 90 lat.

21 marca - ks. prof. Czesław Bartnik, wieloletni profesor dogmatyki na Wydziale Teologii KUL, promotor wielu prac naukowych, autor licznych tekstów teologicznych. Miał 90 lat.

21 marca - ks. prałat Piotr Pawlukiewicz, znany duszpasterz, kaznodzieja i rekolekcjonista w kraju i w środowiskach polonijnych, autor wielu książek. Doktor teologii pastoralnej, kanonik gremialny Kapituły Metropolitalnej Warszawskiej. Miał 59 lat.

28 marca – Marek Lehnert, watykanista, publicysta, poeta; współpracownik m.in. Polskiego Radia i Katolickiej Agencji Informacyjnej. Miał 69 lat.

29 marca – Krzysztof Penderecki, światowej sławy kompozytor i dyrygent, autor m.in. "Pasji wg św. Łukasza", "Polskiego Requiem", „Siedmiu bram Jerozolimy”, doktor honoris causa uczelni polskich i zagranicznych, członek honorowy wielu akademii artystycznych i naukowych, laureat licznych nagród muzycznych i państwowych w Polsce i na świecie. Miał 86 lat.

30 marca - ks. prof. dr hab. Ludwik Grzebień SJ, długoletni nauczyciel akademicki, b. rektor Akademii Ignatianum w Krakowie, wybitny historyk i badacz dziejów Towarzystwa Jezusowego. Miał 80 lat.

7 kwietnia - ks. prof. Wojciech Życiński SDB, ceniony mariolog, b. dziekan Wydziału Teologicznego Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie i prorektor PAT, brat śp. abp. Józefa Życińskiego. Miał 67 lat.

9 kwietnia - Andrzej Strumiłło, wybitny malarz i grafik, podróżnik związany z Suwalszczyzną. Inicjator, wspólnie z Czesławem Miłoszem i Tomasem Venclovą, wydania "Księgi Wielkiego Księstwa Litewskiego". Miał 93 lata.

14 maja - Czesław Stanula CSsR, pochodzący z diecezji tarnowskiej biskup senior diecezji Itabuna w Brazylii. Na misjach – początkowo w Argentynie, a potem w Brazylii – spędził 54 lata. Miał 80 lat.

26 maja - o. Wacław Hryniewicz OMI, wybitny teolog, ekumenista, znawca teologii prawosławnej, współtwórca Instytutu Ekumenicznego KUL. W latach 1980-2005 konsultor Międzynarodowej Komisji Mieszanej do Dialogu Teologicznego między Kościołem rzymskokatolickim i Kościołem prawosławnym oraz członek Komisji KEP ds. Ekumenizmu, laureatem wielu nagród. Miał 83 lata.

29 maja – Jerzy Pilch, wybitny felietonista i pisarz, laureat Nagrody Literackiej Nike. Miał 67 lat.

13 czerwca - Stanisław Karnacewicz, wybitny znawca spraw kościelnych, zasłużony dziennikarz Polskiej Agencji Prasowej. Miał 70 lat.

29 czerwca - o. Stanisław Opiela SJ, w latach 1985-1991 przełożony Prowincji Wielkopolsko-Mazowieckiej Towarzystwa Jezusowego, b. redaktor naczelny „Przeglądu Powszechnego, publicysta, pierwszy Przełożony Niezależnego Regionu Rosyjskiego w latach 1992-1998, Kawaler Legii Honorowej, przyznanej przez prezydenta Francji. Miał 82 lata.

14 lipca – ks. Bronisław Piasecki, osobisty sekretarz kard. Stefana Wyszyńskiego i wicepostulator w jego procesie beatyfikacyjnym. Miał 79 lat.

17 lipca - kard. Zenon Grocholewski, pochodzący z archidiecezji poznańskiej wieloletni prefekt Kongregacji ds. Edukacji Katolickiej, wybitny znawca prawa kanonicznego, autor licznych publikacji zwłaszcza z prawa kanonicznego procesowego i małżeńskiego. Miał szczególne zasługi w odnowieniu prawa kanonicznego oraz praktyki sądów kościelnych w krajach postkomunistycznych. Doktor honoris causa uczelni w Polsce i na świecie. Miał 80 lat.

17 sierpnia - ks. prał. prof. dr hab. Ireneusz Mroczkowski, wybitny teolog moralista, wieloletni wykładowca w Wyższym Seminarium Duchownym w Płocku i w Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Miał 71 lat.

22 sierpnia - Józefa Hennelowa, wieloletnia felietonistka "Tygodnika Powszechnego", autorka książek, posłanka na Sejm w latach 1989 - 1993. Miała 95 lat.

23 sierpnia – Maria Janion, wybitna literaturoznawczyni, badaczka polskiej kultury XIX i XX w., wychowawczyni wielu pokoleń polskich humanistów. Miała 93 lata.

29 sierpnia - ks. prałat dr hab. Michał Bednarz, biblista, wieloletni wykładowca Nowego Testamentu w kilku polskich seminariach, duszpasterz podziemnej „Solidarności” i opiekun osób internowanych podczas stanu wojennego. Miał 80 lat.

5 września - kard. Marian Jaworski, emerytowany metropolita lwowski, przyjaciel św. Jana Pawła II. Zanim został arcybiskupem we Lwowie i przewodniczącym Konferencji Episkopatu Ukrainy pełnił m.in. funkcję pierwszego rektora Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie. Miał 94 lata.

21 września - ks. Ryszard Głowacki, w latach 2013-2019 przełożony generalny Towarzystwa Chrystusowego dla Polonii Zagranicznej. Miał 64 lata.

4 października - ks. prof. dr. hab. Stanisław Czerwik, wybitny liturgista, były rektor kieleckiego seminarium duchownego, doktor honoris causa UPJP II w Krakowie. Miał 87 lat.

5 października - ks. Janusz Malski, przełożony generalny Cichych Pracowników Krzyża. Miał 63 lata.

8 października – Jan Szarek, biskup Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP i b. zwierzchnik tej wspólnoty (1991-2001), były prezes Polskiej Rady Ekumenicznej (1993-2001). Chorował na Covid-19. Miał 84 lata.

19 października - Wojciech Pszoniak, wybitny aktor filmowy i teatralny, znany z ról w filmach m.in. Andrzeja Wajdy, laureat licznych nagród filmowych i teatralnych w kraju i za granicą. Miał 78 lat.

20 października - Bogdan Wojtuś, emerytowany biskup pomocniczy archidiecezji gnieźnieńskiej. Chorował na Covid-19. Miał 83 lata.

22 października - o. Stefan Filipowicz, jezuita; od 1970 do 1980 roku pracował w Radiu Watykańskim, przez siedem lat był szefem sekcji polskiej. Miał 85 lat.

27 października - Jan Niemiec, pochodzący z Kozłówka na Podkarpaciu biskup pomocniczy diecezji kamieniecko-podolskiej na Ukrainie. Miał 62 lata.

28 października - ks. prof. Henryk Misztal, emerytowany profesor KUL, specjalista prawa wyznaniowego, wychowawca wielu pokoleń studentów. W latach 1987-1989 dziekan Wydziału Prawa Kanonicznego i Nauk Prawnych KUL. Miał 84 lata.

29 października – prof. Andrzej Półtawski, filozof, etyk, antropolog, specjalista w zakresie antropologii filozoficznej, fenomenologii, filozofii chrześcijańskiej, personalizmu i teorii poznania, uczestnik powstania warszawskiego. Bliski współpracownik św. Jana Pawła II. Miał 97 lat.

29 października – Józef Zawitkowski, biskup pomocniczy senior diecezji łowickiej, wybitny kaznodzieja, poeta, znany także pod literackim pseudonimem księdza Tymoteusza. Miał 81 lat.

2020-11-01 14:32

Ocena: +2 0

Reklama

Wybrane dla Ciebie

Diecezja: W dzień radości na cmentarzu

[ TEMATY ]

Wszystkich Świętych

Ks. Adrian Put

Modlitwom na zielonogórskim cmentarzu przewodniczył bp Tadeusz Lityński

Modlitwom na zielonogórskim cmentarzu przewodniczył bp Tadeusz Lityński

W uroczystość Wszystkich Świętych na cmentarzach diecezji zielonogórsko-gorzowskiej modlono się za zmarłych. Choć samo święto ma bardzo radosny charakter to jednak nie zabrakło zadumy nad śmiercią i przemijaniem. Szczególnym czasem modlitwy były procesje za zmarłych. Tej na starym zielonogórskim cmentarzu przewodniczył bp Tadeusz Lityński.

- Ksiądz Biskup modlić się będzie za zmarłych diecezjan, my zaś kapłani w intencji wszystkich parafian. Chcemy podążać drogą, która jest dla nas znakiem naszej ziemskiej pielgrzymki prowadzącej do Domu Ojca – powiedział ks. kan. Mirosław Maciejewski, proboszcz parafii pw. Najświętszego Zbawiciela, która w tym roku przygotowała procesję i Mszę na cmentarzu.

CZYTAJ DALEJ

Episkopat: zmarł biskup senior diecezji kaliskiej Edward Janiak

2021-09-23 16:13

[ TEMATY ]

zmarły

bp Edward Janiak

Diecezja Kaliska

KAI

Bp Edward Janiak

Bp Edward Janiak

Zmarł biskup senior diecezji kaliskiej Edward Janiak - poinformowało w czwartek biuro prasowe Episkopatu Polski. Od marca tego roku hierarcha miał zakaz uczestniczenia w publicznych celebracjach na terenie diecezji kaliskiej i nakaz zamieszkania poza nią.

Biuro prasowe Konferencji Episkopatu Polski potwierdziło w czwartek, że biskup senior diecezji kaliskiej Edward Janiak zmarł.

CZYTAJ DALEJ

Pakistan: ustawa chroniąca mniejszości religijne sprzeczna z Koranem

2021-09-24 17:19

[ TEMATY ]

Pakistan

kobiety

mniejszości religijne

porwania

Vatican News

Religijni przywódcy Pakistanu odrzucili ustawę zapobiegającą porwaniom dziewcząt i młodych kobiet w celu przymusowych konwersji i małżeństw. Przedstawiciele mniejszości uznają to za przyzwolenie na utrzymanie procederu.

W Pakistanie nie spada liczna porwań nieletnich dziewcząt i młodych kobiet wyznań niemuzułmańskich, głównie chrześcijanek i hinduistek, które są zmuszane do przejścia na islam i zawarcia małżeństwa z muzułmanami. Choć pakistańska konstytucja z 1973 roku zapewnia wszystkim obywatelom równe szanse i status, na porządku dziennym są przestępstwa, takie jak przymusowa konwersja na islam, ułatwiane przez systemową dyskryminację i tolerancyjną postawę wobec takich nadużyć ze strony grup politycznych i religijnych w muzułmańskiej większości.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Najczęściej czytane

W związku z tym, iż od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) uprzejmie Państwa informujemy, iż nasza organizacja, mając szczególnie na względzie bezpieczeństwo danych osobowych, które przetwarza, wdrożyła System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w rozumieniu odpowiednich polityk ochrony danych (zgodnie z art. 24 ust. 2 przedmiotowego rozporządzenia ogólnego). W celu dochowania należytej staranności w kontekście ochrony danych osobowych, Redaktor Naczelna Tygodnika Katolickiego „Niedziela” wyznaczyła w organizacji Inspektora Ochrony Danych.
Więcej o polityce prywatności czytaj TUTAJ.

Akceptuję