Reklama

Ze świata

USA

Apel o wsparcie tradycyjnego małżeństwa

Do zachęcenia amerykańskich kongresmanów, aby przegłosowali poprawkę do konstytucji USA określającą małżeństwo jako wyłączny związek kobiety i mężczyzny, wezwał biskupów przewodniczący tamtejszego Episkopatu - bp Wilton Gregory.
Zaapelował on do hierarchów o osobisty kontakt z ustawodawcami federalnymi, którzy będą zajmować się tą sprawą na swej sesji 26 lipca - 7 września br. (z prośbą o poparcie projektu zwróciło się do biskupów prezydium Senatu).
W liście skierowanym do każdego z hierarchów bp Gregory przypomniał m.in., że Konferencja Episkopatu USA od wielu lat zajmuje się zagadnieniami związanymi z ustawodawstwem rodzinnym. Podkreślił, iż natura małżeństwa jako związku kobiety i mężczyzny pochodzi z ustanowienia Bożego, dlatego ani państwo, ani władza duchowna nie mogą zmieniać jego znaczenia i struktury. Coraz silniejsze naciski na przyznanie związkom osób tej samej płci statusu równoznacznego z małżeństwem stanowią wyzwanie dla katolików i wszystkich ludzi poszukujących prawdy. „Należy głęboko przemyśleć sens małżeństwa, jego cele i wartość zarówno dla jednostek, rodzin, jak i dla całego społeczeństwa” - napisał Przewodniczący Episkopatu.
Wprowadzenie poprawki do Konstytucji USA wymaga jej przyjęcia przez 2/3 Senatu i 2/3 Izby Reprezentantów. Natomiast do wejścia poprawki w życie konieczne jest ratyfikowanie jej przez 3/4 stanów.

Niemcy

Raport nt. stanu wolności religijnej na świecie

Arabia Saudyjska, Korea Północna i Laos zajmują trzy pierwsze niechlubne miejsca wśród krajów nieprzestrzegających wolności religijnej. Informuje o tym najnowszy raport istniejącego w Niemczech międzynarodowego Dzieła Pomocy Kościołowi w Potrzebie - „Kirche in Not”. Według raportu, najgorsza sytuacja panuje w Arabii Saudyjskiej, gdzie zakazane są wszelkie religie odmienne od islamu. W komunistycznej Korei Północnej i Laosie władze oficjalnie dążą do eliminacji chrześcijaństwa, uważając je za zagraniczną religię „imperialistyczną”. Również rząd wietnamski aresztuje wierzących i niszczy miejsca kultu. „Kirche in Not” zwraca uwagę na fakt, że wojna w Iraku i szerzenie się fundamentalizmu islamskiego nasiliły konflikty już istniejące, np. w Pakistanie, i wytworzyły nowe, jak w Bangladeszu. W Indiach szerzy się fundamentalizm hinduistyczny, który uderza m.in. w chrześcijan. Kościoły żyją w stanie zagrożenia, a działalność ewangelizacyjna jest bardzo utrudniona. Wolność religijną ogranicza się także m.in. w byłych republikach ZSRR, jak: Gruzja, Białoruś, Kazachstan, Turkmenistan czy Uzbekistan. W niektórych z nich zakazana jest także wszelka działalność misyjna.

Kanada

Dziedzictwo Prymasa Tysiąclecia w Toronto

Reklama

Stefan Kardynał Wyszyński jest patronem Oddziału Rycerzy Kolumba przy parafii św. Kazimierza w Toronto.
28 maja br., w 23. rocznicę śmierci Prymasa Tysiąclecia, podczas uroczystej Mszy św. Rycerze Kolumba dziękowali za dar Wielkiego Prymasa i modlili się o jego beatyfikację. Mszę św. odprawił o. Roman Nisiewicz w asyście o. Romana Zawadzkiego. W homilii o. Nisiewicz przypomniał postać kard. Wyszyńskiego i poświęcił jego obraz przeznaczony do Sali Rycerskiej.
Następnie w uroczystej procesji uczestnicy Mszy św. zeszli do sali parafialnej pod kościołem św. Kazimierza, gdzie otwarto wystawę pt. Dziedzictwo Prymasa Tysiąclecia. W ramach tej wystawy przedstawiono trzy tematy: Rodzina Bogiem silna!, Będziesz miłował... i Warszawa Prymasa Tysiąclecia. Wystawa została przygotowana i opracowana przez br. Emanuela Czyżo we współpracy z Kazimierzem Kwolikiem. Podczas jej trwania można było posłuchać fragmentów homilii Ksiądza Prymasa z nagrań archiwalnych, nabyć książki na stoisku księgarni „Artus” oraz obejrzeć filmy poświęcone kard. Wyszyńskiemu.
Począwszy od tego roku Oddział Rycerzy Kolumba z Toronto zamierza zawsze 28 maja w uroczystej Mszy św. dziękować Bogu za dar Prymasa Tysiąclecia i modlić się o jego beatyfikację oraz organizować wystawę prezentującą dziedzictwo kard. Wyszyńskiego.

Niemcy

W Ośrodku Polskiej Misji Katolickiej w Niemczech „Concordia” odbyło się III Polonijne Spotkanie Młodych - kolejny etap duchowych przygotowań młodych Polaków na emigracji do przyszłorocznego Światowego Dnia Młodzieży w Kolonii. Uczestnicy spotkania przybyli na nie wraz ze swoimi duszpasterzami. Mszy św. przewodniczył kard. Glemp, a w koncelebrze byli: rektor PMK - ks. Stanisław Budyń, dyrektor Ośrodka - ks. Andrzej Krefft, delegat biskupa z diecezji trewirskiej - ks. Ludwig Hoffman oraz duszpasterze Polskich Misji Katolickich. W Mszy uczestniczyli także: dyrektor Krajowego Biura ŚDM w Polsce - ks. Grzegorz Suchodolski i o. Kamil Szustak, paulin. Podczas Apelu Jasnogórskiego „Concordia” otrzymała dużą świecę - jako znak łączności z Jasną Górą. Na spotkanie przybyli również ambasador Polski w Niemczech Andrzej Byrt i konsul generalny z Kolonii Elżbieta Sobótka.

Rosja

Rosyjski tygodnik katolicki Swiet Jewangielija (Światło Ewangelii) otrzymał tegoroczną nagrodę im. bł. Tytusa Brandsmy, przyznawaną przez Międzynarodowy Związek Dziennikarzy Katolickich i Holenderską Konferencję Biskupią. Jest ona wręczana co 3 lata najlepszemu, według fundatorów, pismu katolickiemu, a jej patronem jest holenderski karmelita-męczennik, mistyk, a przy tym wybitny dziennikarz, zamordowany w Dachau i beatyfikowany w 1985 r. przez Jana Pawła II. „Mimo że wysoki zawodowy poziom naszego tygodnika znalazł potwierdzenie w przyznaniu nam tak prestiżowej nagrody, gazeta jest na granicy upadku z powodu braku wsparcia ze strony sponsorów” - zauważył redaktor naczelny pisma Wiktor Chrul.

Chiny

Reklama

Władze Chin aresztowały w trzech prowincjach chińskich kilkuset członków podziemnych grup chrześcijańskich, co - według zagranicznych organizacji praw człowieka - świadczy o zaostrzeniu przez miejscowych komunistów walki ze wspólnotami religijnymi. Stowarzyszenie Pomocy Chinom (CAA), mające siedzibę w USA, podało również, powołując się na źródła w Komunistycznej Partii Chin, że niedawno na specjalnym tajnym zebraniu jej Biura Politycznego omawiano sprawy religii. Podjęto tam tajne wytyczne, wzywające wszystkie szczeble władz komunistycznych do udaremniania „nielegalnych działań religijnych” i nakazujące Wydziałowi Propagandy przeprowadzenie specjalnej kampanii na rzecz propagowania ateizmu.

Algieria

Poznaniu bieżącej sytuacji katolików w Algierii ma służyć uruchomiona ostatnio strona internetowa tamtejszego Kościoła. Nowa strona redagowana jest po francusku. Pod adresem: www.ada.asso.dz można znaleźć m.in. zarys dziejów Kościoła na tych ziemiach, informacje adresowe, w tym miejsca i godziny odprawiania Mszy św., a także prezentację podejmowanych działań. Szczególnie cenne są dane o obecności katolików w świecie muzułmańskim oraz odpowiedzi na najczęściej w związku z tym zadawane pytania. Obecnie wśród 32 mln mieszkańców Algierii, wyznających w zdecydowanej większości islam, żyje 265 tys. katolików. Istnieją tam 4 diecezje, gdzie pracuje 10 zakonów męskich i 25 żeńskich.

Tydzień na świecie

Sekretarz generalny ONZ Kofi Annan powiedział w Nowym Jorku, że Narody Zjednoczone są bezsilne wobec działań Izraela, który nadal burzy palestyńskie domy. Annan przyznał, że obecnie nie widzi nikogo w społeczności międzynarodowej, kto wykazałby zdecydowanie i konsekwencję w działaniach, które zmusiłyby Izrael do zaprzestania tych barbarzyńskich praktyk. Tymczasem izraelski sąd najwyższy nakazał zmianę przebiegu 30 km muru, który ma oddzielić Izrael od Palestyńczyków. „Mur powstaje dalej, więc nie ma się z czego cieszyć” - skonstatowali palestyńscy politycy.

W Stambule odbył się szczyt państw NATO z udziałem prezydenta USA George’a W. Busha. Głównym tematem rozmów było zaangażowanie Paktu Północnoatlantyckiego w opanowanie sytuacji w Iraku oraz w Afganistanie. Tymczasem Amerykanie przekazali władzę w Iraku rządowi Ijada Alawiego. W kraju pozostanie jednak 160 tys. obcych wojsk.

Brytyjska gazeta Daily Mail, komentując przyspieszone przekazanie władzy tymczasowemu rządowi irackiemu, napisała, że amerykańsko-brytyjska interwencja w Iraku okazała się kompletną katastrofą; kraj ten praktycznie nie nadaje się do rządzenia.

Były iracki dyktator Saddam Husajn został przekazany pod jurysdykcję Irakijczyków. Razem z nim do Iraku zostało przetransportowanych 11 członków obalonego reżimu.

Irlandia przekazała Holandii przewodnictwo w Unii Europejskiej. Prezydencja Holandii trwać będzie przez sześć miesięcy.

Nowym szefem Komisji Europejskiej będzie (od 1 listopada br.) portugalski premier Jose Manuel Durao Barroso. Przywódcy 25 krajów UE wybrali go jednogłośnie na 5-letnią kadencję.

Niemieccy i austriaccy posłowie do Parlamentu Europejskiego otwarcie poparli roszczenia niemieckich wysiedleńców. Złożyli oni do Trybunału Sprawiedliwości w Luksemburgu oraz do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu ekspertyzę uzasadniającą uprzednio złożony zbiorowy pozew dotyczący zaspokojenia roszczeń majątkowych Niemców sudeckich.

W londyńskiej klinice Create Health Clinic po raz pierwszy zaprezentowano nagranie wideo pokazujące z nieosiągalną dotychczas dokładnością dziecko żyjące w łonie matki. Pokazano ruchy dziecka w 12. tygodniu od momentu poczęcia (dziecko ziewa, podskakuje, rusza powiekami, a nawet się uśmiecha).

Premier Czech Vladimir Szpidla złożył dymisję ze stanowiska przewodniczącego partii socjaldemokratycznej i zapowiedział swoją rezygnację z funkcji premiera. Lewicowo-centrowy rząd, który wprowadził Czechy do Unii Europejskiej, nie przetrwał nawet 2 miesięcy od chwili akcesji.

Valdas Adamkus wygrał wybory prezydenckie na Litwie, pokonując nieznaczną ilością głosów (52,63%: 47,37%) Kazimirę Prunskiene, uważaną za polityka prorosyjskiego.

6,5 mln Serbów wybierało prezydenta kraju. Wybory wygrał znany z prounijnych sympatii Boris Tadić (jego głównym rywalem był opowiadający się za obroną interesów narodowych Tomislav Nikolić).

Indie i Pakistan porozumiały się w sprawie odnowienia moratorium zakazującego dokonywania próbnych eksplozji nuklearnych.

Strony informacyjne opracowano na podstawie doniesień korespondentów własnych, wiadomości Radia Watykańskiego i KAI.

Oceń: 0 0

Reklama

Wybrane dla Ciebie

Zmiany kapłanów 2021 r.

Czerwiec to miesiąc personalnych zmian wśród duchownych. Przedstawiamy bieżące zmiany księży proboszczów i wikariuszy w poszczególnych diecezjach.

Biskupi w swoich diecezjach kierują poszczególnych księży na nowe parafie.

CZYTAJ DALEJ

Bocelli: film „Fatima” zawiera przesłanie, które zawsze starałem się przekazać moim śpiewem

2021-09-21 11:16

[ TEMATY ]

Fatima

Materiał prasowy

Światowej sławy tenor Andrea Bocelli użyczył swojego głosu w najnowszej produkcji opowiadającej o objawieniach maryjnych w Fatimie. Premierową pieśń „Gratia Plena” można usłyszeć na zakończeniu filmu pt. „Fatima”, który trafi do kin w całej Polsce już 1 października.

„Nie pierwszy raz współpracuję przy tworzeniu ścieżki dźwiękowej do filmu. Jednak ten projekt jest inny, ponieważ film jest bliski memu sercu i zawiera przesłanie, które zawsze starałem się przekazać moim śpiewem. Odwiedziłem to święte miejsce tylko raz, ale wywarło na mnie ogromne wrażenie, ponieważ znałem historię zdarzeń z Fatimy jeszcze z czasów dzieciństwa. Znowu się tam znalazłem tym razem śpiewając, co było dużym przeżyciem. Musimy zdać sobie sprawę, że Matka Boża przychodzi nam z pomocą. Jest przy nas, ukazuje się i przekazuje wiadomości, które powinniśmy wziąć sobie do serca” - mówił Andrea Boccelli podczas pracy nad utworem.

CZYTAJ DALEJ

Inauguracja nowego roku akademickiego w Wyższym Seminarium Duchownym w Przemyślu

2021-09-24 17:21

kl. Łukasz Ziemba

ks. Konrad Dyrda otwiera nowy rok akademicki

ks. Konrad Dyrda otwiera nowy rok akademicki

Abp Adam Szal przewodniczył 24 września Mszy św. na inaugurację nowego roku akademickiego w Wyższym Seminarium Duchownym w Przemyślu. Metropolita przemyski podkreślił, że będzie to czas poszukiwania odpowiedzi na pytanie: „co ludzie mówią o Jezusie”. – Ale też Chrystus postawi nam pytanie: „Co ty mówisz o Chrystusie?” – powiedział. W seminarium w Przemyślu formację rozpoczęło 47 kleryków, w tym 10 na pierwszym roku.

W swojej homilii abp Szal dużo miejsca poświęcił drodze kleryckiej bł. kard. Stefana Wyszyńskiego, dla którego – jak stwierdził kaznodzieja – seminarium było miejscem, gdzie przygotowywał się do odpowiedzi na pytania Jezusa: „Za kogo ludzie uważają Syna Człowieczego i za kogo ty mnie uważasz?”.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Reklama

Najczęściej czytane

W związku z tym, iż od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) uprzejmie Państwa informujemy, iż nasza organizacja, mając szczególnie na względzie bezpieczeństwo danych osobowych, które przetwarza, wdrożyła System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w rozumieniu odpowiednich polityk ochrony danych (zgodnie z art. 24 ust. 2 przedmiotowego rozporządzenia ogólnego). W celu dochowania należytej staranności w kontekście ochrony danych osobowych, Redaktor Naczelna Tygodnika Katolickiego „Niedziela” wyznaczyła w organizacji Inspektora Ochrony Danych.
Więcej o polityce prywatności czytaj TUTAJ.

Akceptuję