Reklama

Miejsca związane z tajemnicami światła

Tajemnica V: Eucharystia

Wielki Czwartek upamiętnia największą tajemnicę chrześcijaństwa: tajemnicę przemiany chleba i wina w Ciało i Krew Pana naszego, Jezusa Chrystusa. Pan Jezus nakazał Apostołom powtarzanie tego aktu. I jest on powtarzany codziennie na całym świecie w czasie Mszy św., zgodnie z nakazem - na Jego pamiątkę oraz na odpuszczenie naszych grzechów. Ciało i Krew Syna Bożego stanowią istotę Nowego Przymierza Boga z ludźmi. Chrystus dokonuje pierwszej przemiany w przeddzień swej męczeńskiej śmierci na krzyżu. Śmierć tę zapowiada i przyjmuje ją w imię niepojętej miłości do ludzi. Ostatnia Wieczerza stanowi pierwowzór bezkrwawej ofiary, sprawowanej od tamtej chwili po dzień dzisiejszy w milionach kościołów na całym świecie.

Niedziela Ogólnopolska 28/2004

Do Wieczernika prowadzą schody pochodzące z czasów Chrystusa

Do Wieczernika prowadzą schody pochodzące z czasów Chrystusa

Wieczernik - miejsce niezwykłe

Ostatnia Wieczerza - pierwsza Eucharystia miała miejsce w Wieczerniku, w sali na piętrze domu należącego do jednego z wyznawców Chrystusa. Ewangelie nie wymieniają jego imienia. Relacja z wykonania polecenia Jezusa, która wskazuje na miejsce tej niezwykłej uczty, sugeruje, iż uczniowie nie znali wcześniej gospodarza, u którego mieli spędzić wieczór. Musiał on być człowiekiem godnym najwyższego zaufania, skoro niekwestionowana tradycja wskazuje na Wieczernik jako miejsce, w którym Apostołowie ukryli się po śmierci swego Mistrza w obawie przed prześladowaniami i w którym znaleźli bezpieczne schronienie.
Scena Ostatniej Wieczerzy fascynowała malarzy - artystów najwyższej klasy na przestrzeni stuleci. Cennymi dziełami sztuki są słynne freski Leonarda da Vinci w klasztorze Dominikanów w Mediolanie, Domenico Ghirlandaio w klasztorze Wszystkich Świętych we Florencji, Andrea del Castagno w klasztorze św. Apolonii w tymże mieście i Cosimo Rosellego w Kaplicy Sykstyńskiej w Watykanie. Znane są na całym świecie obrazy olejne Mistrza z Perei i Tintorettiego. Wszystkie te dzieła przyczyniły się do ukształtowania naszego wyobrażenia o tym wydarzeniu. I tylko czasem niepokoi myśl, że artyści umieszczają je w innych wnętrzach niż historyczny Wieczernik. Ale dzieło sztuki to nie fotografia ani kronika. Ważniejsze są emocje, jakie ono wywołuje, symbole, jakimi się posługuje, i portrety psychologiczne, które kreśli.
Z Wieczernikiem wiążą się także inne ważne wydarzenia opisywane w Ewangeliach i Dziejach Apostolskich. Tu miał się kilkakrotnie objawić swoim uczniom Jezus Chrystus po Zmartwychwstaniu. Tu największy niedowiarek wśród Apostołów - św. Tomasz został wezwany do dotknięcia ran Zmartwychwstałego. I w Wieczerniku miało miejsce Zstąpienie Ducha Świętego w postaci płomieni - i związany z tym dar języków i dar odwagi w głoszeniu Dobrej Nowiny. Mniej pewna tradycja umieszcza tu także pobyt Matki Chrystusa w ostatnich dniach Jej życia oraz miejsce Jej zaśnięcia.

Budynek na Syjonie

Jerozolima jest rozciągnięta między dwoma wzgórzami: Wzgórzem Świątyni i Wzgórzem Syjonu. Wieczernik znajduje się na Syjonie. Patrząc z punktu widokowego na szczycie Góry Oliwnej, Wzgórze Syjonu widać na lewym dalekim skraju panoramy Jerozolimy. Łatwo je rozpoznać po wysokiej wieży i charakterystycznej bryle kościoła pw. Zaśnięcia Najświętszej Marii Panny. W pobliżu znajduje się kościół pw. św. Piotra „in Galicantu” („Gdy kur zapiał”), przy którym zaczynają się schody Ostatniej Drogi łączącej Pałac Kajfasza i Wieczernik ze Skałą Konania w Ogrodzie Oliwnym. Pamiętnej nocy Chrystus przebył ją dwukrotnie: raz jako człowiek wolny, drugi raz jako więzień arcykapłana.
W pobliżu znajduje się franciszkański kościół „Przy Wieczerniku”.
Wzgórze Syjonu wznosi się ostro nad Doliną Gehenny. Przedziwnym zrządzeniem losu znajdujące się na nim budynki nie zostały zniszczone w czasie oblężenia zbuntowanego miasta przez Rzymian w roku 70., ani po jego zdobyciu. Wiedząc o tym, przygotowałem się na odwiedzenie oryginalnego pomieszczenia Ostatniej Wieczerzy, a więc jakiegoś zasobnego domu żydowskiego z I wieku naszej ery.
Niełatwo trafić do Wieczernika. Znajduje się on w niewielkim meczecie, stojącym na zboczu Wzgórza, w cieniu okazałego okrągłego budynku kościoła Zaśnięcia Najświętszej Maryi Panny. Z alejki przy kościele wchodzi się na niewielki placyk. Wejście po lewej stronie dziedzińca prowadzi do pomieszczenia o wymiarach 15,30 na 9,40 m, przypominającego wnętrze gotyckiego kościółka o dwóch nawach, rozgraniczonych trzema kolumnami. W południowej ścianie sali znajduje się mihrab, czyli muzułmańska nisza modlitewna. Trudno uwierzyć, że znajdujemy się w górnej sali Wieczernika - Matki Wszystkich Kościołów, w miejscu upamiętniającym Ostatnią Wieczerzę i jednocześnie pierwszą Eucharystię.

Sala Dolna

Reklama

W przeciwległym końcu sali, przy wschodniej ścianie, znajdują się schody prowadzące do „dolnej sali” Wieczernika, gdzie w ów pamiętny wieczór Jezus Chrystus, przepasawszy się białą tkaniną, umył nogi swoim uczniom. Tam również Chrystus Zmartwychwstały ukazał się Apostołom. Nieuprzedzony pielgrzym wchodzący dziś do tego pomieszczenia może przeżyć nie lada zaskoczenie - nieoczekiwanie bowiem znajduje się na terenie synagogi. Poczesne miejsce zajmuje w niej symboliczny grobowiec (cenotaphium) biblijnego króla Dawida.
Cenotaphium wznieśli krzyżowcy dla uczczenia owego władcy Izraela i przodka Jezusa Chrystusa. Nakryto je fioletową narzutą ozdobioną złotymi haftami, upamiętniającymi synagogi spalone przez Niemców. Gdy ta narzuta ulegnie zniszczeniu, zostanie nakryta następną - takie są zwyczaje Wschodu. Bezpośrednio na kamieniu grobowca nadal leżą szczątki narzuty umieszczonej tam przez krzyżowców.

Krótka historia „Matki Kościołów”

Wieczernik był pierwszą siedzibą Kościoła Jerozolimskiego, katedrą pierwszego biskupa - patriarchy Jerozolimy apostoła Jakuba Starszego, oraz pierwszą świątynią wszystkich chrześcijan. W nim nieprzerwanie od czasów apostolskich, aż do poł. XVI wieku odprawiano Msze św. zgodnie z nakazem Jezusa Chrystusa.
Do domu, zamieszkiwanego ongiś przez gościnnego wyznawcę Chrystusa, dobudowano w II wieku budynek z absydą, a w IV wieku - bazylikę pw. Świętego Syjonu. Została ona zniszczona przez Persów w 614 r. Po uwolnieniu Jerozolimy od najeźdźców bizantyjski cesarz Modest kazał ją odbudować. Skutkiem zawładnięcia Ziemią Świętą przez saracenów było ponowne zniszczenie świątyni. Krzyżowcy zastali tu ruiny kościoła i niemal nienaruszoną piętrową kaplicę Wieczernika. Swą tymczasową siedzibę miał tutaj łaciński patriarcha Jerozolimy Dagobert.
Krzyżowcy wznieśli tu w XII wieku wspaniałą trójnawową świątynię. Ten kościół przetrwał aż do XIV wieku. Władca muzułmanów, zdobywca Jerozolimy, Saladyn oszczędził świątynię i oddał ją pod administrację poddanych sobie chrześcijan z Syrii. Jednakże czas był mniej łaskawy dla budowli, której nie byli w stanie utrzymać ubodzy kustosze syryjscy. Hojność neapolitańskiego króla Roberta i jego żony Sancji pozwoliła uratować budynek niemal w ostatniej chwili. Niemałym nakładem pieniędzy król wynegocjował kościół od sułtana Egiptu na korzyść Franciszkanów i dokonał zasadniczej jego renowacji i przebudowy. To z tego okresu pochodzi architektoniczny kształt sal Wieczernika. Bazyliki Zaśnięcia Najświętszej Maryi Panny nie udało się już uratować - popadła w ruinę i została opuszczona. W 1335 r. obok kościoła wybudowano klasztor Franciszkanów. Tu zamieszkał przełożony franciszkańskiej Kustodii Ziemi Świętej, który przyjął tytuł Gwardiana Świętej Góry Syjon.
Niestety, ponad dwa wieki później Franciszkanie musieli opuścić kościół i klasztor na Syjonie. Stało się tak wskutek konfliktu między chrześcijanami a żydami, który wówczas na swoją korzyść rozstrzygnęli muzułmanie. Przesłanką tej decyzji stał się wspomniany już grobowiec króla Dawida, którego wyznawcy Mahometa uznają również za swego proroka. Dziś cenotaphium i przyległe pomieszczenia znajdują się pod kontrolą Żydów. Nadano im funkcję synagogi. Muzułmanie zajmują salę Wieczernika, którą przekształcili w meczet (w praktyce wykorzystują to pomieszczenie w niewielkim stopniu).
Pierwsza wzmianka lokująca grób króla Dawida w tym miejscu pochodzi z 985 r. Dziś trudno znaleźć historyka, który podtrzymywałby tezę, iż biblijny król Dawid, ojciec jeszcze bardziej słynnego Salomona, został pochowany w tym właśnie miejscu, ale nie wydaje się, by żydzi lub muzułmanie skłonni byli zrezygnować z wielowiekowej tradycji oddawania mu czci w tym właśnie miejscu. Nie wygasł też między nimi spór o opiekę nad symbolicznym grobem. Franciszkanie z Kustodii Ziemi Świętej nie tracą jednak nadziei, że chrześcijanie wrócą kiedyś jako gospodarze do sali Wieczernika - Matki Wszystkich Kościołów.
Szczególny impuls tym nadziejom dało zaproszenie do Wieczernika skierowane w Roku Jubileuszowym 2000 pod adresem Ojca Świętego Jana Pawła II, połączone z bezprecedensową zgodą na odprawienie tam Mszy św.

KONIEC

Oceń: 0 0

Reklama

Wybrane dla Ciebie

Tajemnica stygmatów Ojca Pio

Niedziela Ogólnopolska 39/2018, str. 13

[ TEMATY ]

św. Ojciec Pio

Archiwum Głosu Ojca Pio

o. Pio

o. Pio

W 2018 r. minęło 100 lat od chwili, kiedy Ojciec Pio podczas modlitwy w chórze zakonnym przed krucyfiksem otrzymał stygmaty: 5 ran na rękach, boku i nogach – w miejscach ran Jezusa Chrystusa zadanych Mu w czasie ukrzyżowania. Jak obliczyli lekarze, którzy go wielokrotnie badali, z tych ran w ciągu 50 lat wypłynęło 3,4 tys. litrów krwi. Po śmierci Ojca Pio, 23 września 1968 r., rany zniknęły bez śladu, a według raportu lekarskiego, ciało było zupełnie pozbawione krwi

Chwilę, w której Ojciec Pio otrzymał ten niezwykły dar od Boga, opisał później w liście tak: „Ostatniej nocy stało się coś, czego nie potrafię ani wyjaśnić, ani zrozumieć. W połowie mych dłoni pojawiły się czerwone znaki o wielkości grosza. Towarzyszył mi przy tym ostry ból w środku czerwonych znaków. Ból był bardziej odczuwalny w środku lewej dłoni. Był tak wielki, że jeszcze go czuję. Pod stopami również czuję ból”.

CZYTAJ DALEJ

Msza św. krok po kroku

Rozumienie znaków i symboli, gestów i postaw pozwala nam świadomie i owocnie uczestniczyć we Mszy św.

Każdy, kto poważnie traktuje swoje chrześcijaństwo, wie, że we Mszy św. należy uczestniczyć. Ale nie wszyscy zadają sobie pytanie, czym owo uczestnictwo jest i co należy zrobić, aby stało się ono świadome, czynne i owocne, czyli właśnie takie, jakie powinno być. Na pewno odpowiednie uczestnictwo nie ogranicza się jedynie do wypełnienia pierwszego przykazania kościelnego, czyli do fizycznej obecności w kościele w każde niedzielę i święto nakazane. Aby prawdziwie uczestniczyć we Mszy św., nie wystarczy także być tylko skupionym i pobożnym oraz gorliwie się modlić. To zbyt mało, a nawet można powiedzieć, że nie do końca o to by chodziło. Warto więc przyglądnąć się naszemu uczestnictwu we Mszy św. i spróbować odnaleźć, co w niej jest naprawdę ważne.

CZYTAJ DALEJ

Watykan: od 1 października obowiązkowy paszport covidowy

2021-09-20 22:06

Monika Książek

Od 1 października obywatele, rezydenci, pracownicy i goście Państwa Watykańskiego oraz urzędów Kurii Rzymskiej będą musieli okazywać paszport covidowy. Potwierdza on zaszczepienie przeciw COVID-19, wyzdrowienie z tej choroby lub negatywny wynik testu na koronawirusa wykonany w ciągu ostatnich 48 godzin.

Zarządzenie w tej sprawie wydał przewodniczący Papieskiej Komisji ds. Państwa Watykańskiego kard. Giuseppe Bertello, powołując się na wolę papieża, wyrażoną podczas audiencji z 7 września.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Najczęściej czytane

W związku z tym, iż od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) uprzejmie Państwa informujemy, iż nasza organizacja, mając szczególnie na względzie bezpieczeństwo danych osobowych, które przetwarza, wdrożyła System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w rozumieniu odpowiednich polityk ochrony danych (zgodnie z art. 24 ust. 2 przedmiotowego rozporządzenia ogólnego). W celu dochowania należytej staranności w kontekście ochrony danych osobowych, Redaktor Naczelna Tygodnika Katolickiego „Niedziela” wyznaczyła w organizacji Inspektora Ochrony Danych.
Więcej o polityce prywatności czytaj TUTAJ.

Akceptuję