Reklama

Niedziela Częstochowska

Abp Depo: Kościół jest stróżem i filarem prawdy Bożej

– Kościół jest w świetle Ducha Świętego (...) stróżem i filarem prawdy Bożej, a nie zakładnikiem opinii publicznej – powiedział abp Wacław Depo. Metropolita częstochowski przewodniczył 25 czerwca Mszy św. w kościele Jezusa Chrystusa Najwyższego i Wiecznego Kapłana w Wyższym Seminarium Duchownym w Częstochowie na zakończenie diecezjalnego etapu procesu synodalnego w archidiecezji częstochowskiej.

[ TEMATY ]

Częstochowa

synod

abp Wacław Depo

WSD

Maciej Orman/Niedziela

W homilii hierarcha odniósł się do obchodzonego tego dnia wspomnienia Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny. Zauważył, że jest to Serce wolne od grzechu pierworodnego, a zarazem niespokojne w szukaniu i wypełnieniu woli Ojca. – W dzisiejszej pielgrzymce wiary kierujemy nasz wzrok ku Maryi, która z Sercem pełnym troski szuka razem z nami zagubionego na naszych drogach Jezusa. Maryja wraz ze św. Józefem jest dla nas przykładem, że nie można odnaleźć Jezusa bez wewnętrznego wysiłku rozumu i serca – zaznaczył abp Depo.

– Przyznajemy, że na wzór Maryi i Józefa wielokrotnie stajemy z niepokojem, a nawet bólem serca, nie rozumiejąc wszystkich spraw i prób wiary, przez które udaje nam się przechodzić, podejmując wysiłek modlitwy i zrozumienia spraw Ojca. Jezus wciąż uczy nas czytać życie z perspektywy relacji z Ojcem – kontynuował metropolita częstochowski.

Maciej Orman/Niedziela

Duchowny przestrzegał również przed fałszywymi prorokami, którzy także dzisiaj występują w Kościele. Ponadto przypomniał, że „wiara w Chrystusa, Jedynego Odkupiciela, musi być oparta na słowie Boga”.

Arcybiskup Depo przyznał, że z niepokojem przyjął wnioski synodalne z archidiecezji poznańskiej, gdzie proponuje się odejście „od argumentacji doktryny wiary” i poświęcenie większej uwagi „pytaniom i zagadnieniom egzystencjalnym”.

Maciej Orman/Niedziela

– Bez wysiłku i powiedzenia „tak” dla Jezusa Kościół zanika. To Chrystus sprawuje w nim najwyższą władzę w mocy i świetle Ducha Świętego, którego obiecał, do końca świata, dlatego wszelkie struktury ludzkie i postulaty demokratyzacji Kościoła muszą być podporządkowane prawdzie, którą głosi Chrystus i Jego Ewangelia głoszona w Kościele – podkreślił metropolita częstochowski.

Maciej Orman/Niedziela

– Kościół służy człowiekowi naprawdę wówczas, kiedy jest wykonawcą, a nie tylko głosicielem spraw Ojca. Kościół jest w świetle Ducha Świętego (...) stróżem i filarem prawdy Bożej, a nie zakładnikiem opinii publicznej, nawet jeśli jest to opinia synodalna i przegłosowana demokratycznie, jak w Kościele niemieckim czy francuskim – dodał.

Reklama

Odnosząc się do fragmentu Ewangelii według św. Łukasza, w którym zapisano, że słuchacze 12-letniego Jezusa nauczającego w świątyni byli zdumieni bystrością Jego umysłu, abp Depo zwrócił uwagę, że miał On „zdolność łączenia faktów i słów Biblii z wydarzeniami i odczytywania otaczającej rzeczywistości z perspektywy Ojca”. – My tę zdolność i bystrość umysłu otrzymujemy poprzez wysiłek modlitwy do Ducha Świętego o Jego dary i medytację słowa Bożego, aby owocować na różnych płaszczyznach wiary Kościoła – mówił.

Maciej Orman/Niedziela

Metropolita częstochowski zadedykował wiernym słowa Benedykta XVI, które papież skierował do młodzieży w Madrycie: „Wiara nie sprzeciwia się waszym najwyższym ideałom i pragnieniom, ale przeciwnie – uwzniośla je i doskonali. Nie dostosowujcie się do czegoś, co jest mniejsze od prawdy i miłości. Nie dostosowujcie się do kogoś, kto jest mniejszy od Chrystusa”.

– Prośmy Boga przez Maryję, abyśmy byli wierni Chrystusowi w każdym czasie – zakończył abp Depo.

Maciej Orman/Niedziela

Eucharystię poprzedziło spotkanie w auli seminaryjnej z udziałem animatorów synodalnych ze wspólnot i parafii, kapłanów i osób życia konsekrowanego oraz zespołu ds. synodu w archidiecezji częstochowskiej. Jego przedstawiciele podsumowali diecezjalny etap procesu synodalnego i zaprezentowali syntezę przygotowaną w oparciu o treść ankiet zebranych z parafii i nadesłanych drogą elektroniczną, a także wniosków zebranych po licznych spotkaniach synodalnych w parafiach i wspólnotach oraz tych z udziałem księży.

Biskup Andrzej Przybylski, koordynator diecezjalny ds. synodu, wskazał, że synod był okazją do obudzenia wspólnej troski o Kościół i do rzetelnej rozmowy duchownych ze świeckimi o doświadczeniu Kościoła.

Reklama

Maciej Orman/Niedziela

Poinformował, że w archidiecezji częstochowskiej „w mniejszym lub większym zakresie w synod włączyło się mniej niż 30% parafii”. Przyznał, że spotkania i rozmowy synodalne w zbyt małym stopniu dotarły do środowisk młodzieżowych.

W syntezie wyróżniono trzy grupy postulatów: troskę o sacrum, wołanie o relacyjność w Kościele i sprawy administracyjno-duszpasterskie.

Ks. Adam Polak, zastępca koordynatora diecezjalnego ds. synodu, przekazał, że w ankietach pojawiło się wiele pozytywnych opinii na temat głoszenia słowa Bożego, a szczególnie homilii. Były również głosy negatywne. Wierni zwracali uwagę, że nieraz homilie są nieprzygotowane, głoszone w trudnej formie i bez odniesienia do czytań liturgicznych.

Maciej Orman/Niedziela

W syntezie diecezjalnej wskazano na konieczność biblijnej animacji duszpasterstwa, tak aby słowo Boże przenikało jego całość, m.in. podczas spotkań formacyjnych, a nie ograniczyło się tylko do Mszy św.

Kolejnym punktem była adoracja Najświętszego Sakramentu i szacunek wobec Eucharystii. Ks. Polak przyznał, że możliwość dłuższej adoracji jest dla wiernych wielką radością. Jednocześnie wskazał, że w niektórych przypadkach wierni prosząc kapłana o możliwość dłuższej adoracji, spotykają się z odmową.

W syntezie wyszczególniono również konieczność troski o liturgię, której przejawem powinny być m.in. odpowiednia muzyka i właściwe przygotowanie Liturgicznej Służby Ołtarza. Niektórzy wierni zarzucają kapłanom niechlujstwo i kicz w wystroju kościoła, a także pośpiech podczas sprawowania liturgii, skracanie jej i manipulowanie nią.

Zwrócono także uwagę na prowadzenie pogłębionej formacji świeckich we wspólnotach i poprzez katechezę parafialną oraz na to, że kapłan powinien być człowiekiem modlitwy i wiary, a nie urzędnikiem.

Siostra Marta Szleszyńska, dominikanka, z diecezjalnego zespołu ds. synodu, podsumowała obszar relacji w Kościele. Przyznała, że nie brakuje pozytywnych głosów o współpracy kapłanów ze świeckimi, ale dodała, że jest wiele opinii negatywnych w tym względzie, np. zarzuty o zamkniętej postawie księży wobec świeckich, traktowaniu przez duchownych kościoła jako własności i walce o władze między świeckimi i duchownymi.

Reklama

Maciej Orman/Niedziela

Mówiąc o relacjach między kapłanami, wskazano na wielką potrzebę organizowania modlitewnych spotkań księży z udziałem biskupa, a także spotkań, które będą okazją do rozmowy. Kapłani upominają się również o bliższy kontakt z biskupem oraz o większą troskę o księży chorych i starszych.

Omawiając relacje między wspólnotami, zwrócono uwagę, że osoby należące do różnych wspólnot, nawet w tej samej parafii, nie znają się. Zauważono także rywalizację między niektórymi wspólnotami i traktowanie własnych wrażliwości jako jedynych i najlepszych.

Michał Rudnik z diecezjalnego zespołu ds. synodu podkreślił konieczność kontynuacji spotkań synodalnych dla świeckich i kapłanów jako stałego i systematycznego zamysłu nad Kościołem. Wskazał na potrzebę prowadzenia stałej i zintegrowanej formacji świeckich, która mogłaby się odbywać w diecezjalnym centrum formacji.

Maciej Orman/Niedziela

Dostrzeżono ponadto konieczność tworzenia nowych wspólnot, zachęcania do wstępowania do już istniejących (w archidiecezji częstochowskiej działa ponad 50 wspólnot, ruchów i stowarzyszeń), a także zapewnienia miejsca dla ich spotkań.

Podkreślono konieczność powołania przy każdej parafii rady parafialnej, która będzie działać zgodnie ze swoim przeznaczeniem i funkcją, a nie tylko z pozoru.

Wskazano na potrzebę odbudowy duchowej formacji księży oraz zwrócenia uwagi na rodzinę poprzez zorganizowanie działań na rzecz jej formacji i ewangelizacji.

Wysunięto również propozycję przeprowadzenia kolejnego synodu diecezjalnego.

Maciej Orman/Niedziela

2022-06-25 18:37

Ocena: +4 -1

Reklama

Wybrane dla Ciebie

Synod dla Amazonii: CIDSE apeluje o zmianę sposobu myślenia

[ TEMATY ]

synod

Amazonia

wikipedia.org

Aby poprawiła się sytuacja w regionie Amazonii, potrzebna jest radykalna zmiana sposobu myślenia – uważa Katolickie Stowarzyszenie Międzynarodowej Współpracy dla Rozwoju i Solidarności (CIDSE). „Od lęków przed zmianami musi być silniejsza nasza wiara” – powiedziała 14 października w Rzymie sekretarz generalna stowarzyszenia, Josianne Gauthier, uczestnicząca w pracach Synodu Biskupów nt. Amazonii jako jedna z zaproszonych ekspertów.

Przypomniała, że w czasie obrad przedstawiciele tego regionu wyraźnie wskazywali, że system globalny zniszczył tamtejszą ziemię, wodę i kulturę. Według CIDSE tylko wspólne działania mogą położyć kres niepohamowanemu indywidualizmowi i konsumpcji. Kościół dzięki Synodowi może pójść nową drogą globalnej zmiany sposobu myślenia w dziedzinie ekologii.

CZYTAJ DALEJ

Każde dziecko jest zdolne

2022-12-03 13:38

[ TEMATY ]

nauka

Słubice

Katolickie Centrum Studenckie

ks. Rafał Mocny

Warsztaty poprowadził Robert Przybylski

Warsztaty poprowadził Robert Przybylski

W Katolickim Centrum Studenckim w Słubicach odbyło się Mobilne Laboratorium, czyli warsztaty i pokazy fizyczno-chemiczne.

Warsztaty poprowadził Robert Przybylski. Zajęcia udowodniły i miały na celu pokazać, że każde dziecko jest zdolne oraz to, że dzieci potrzebują dziś większego dostępu do nowoczesnego sprzętu. Dzięki realizacji pokazu doprowadziliśmy do wspierania talentów i rozwoju nowych pasji przez naukę i zabawę. W programie odbyły się takie doświadczenia jak: lewitacja planety, tłocznia paliwa do rakiet, magnetyczna ziemia, koktajl chemiczny, efekt szklarniowy – smok, efekt wyziewów, erupcja wulkanów, lądowanie meteoru, walka kolorów, płonące tornado z Australii ponadto była część zatytułowana Laboratorium Elektryka, w którym znalazły się: magia elektrostatyki, bhp przy prądzie, solary, ledy, eko-prąd użyteczność i prądu, samodzielne eksperymenty z obwodami elektrycznymi.

CZYTAJ DALEJ

Bp Wodarczyk w radiowej Mszy Barbórkowej: górniczy stan to przykład pracowitości i pobożności

2022-12-04 10:18

[ TEMATY ]

barbórka

bp Adam Wodarczyk

Archiwum Główne Ruchu Światło-Życie

Drodzy bracia górnicy, wasz stan to przykład pracowitości w trudnej pracy pod ziemią, ale także przykład pobożności. Dziękujemy, że te dobre religijne tradycje przedłużacie waszym świadectwem życia - powiedział bp Adam Wodarczyk w niedzielę 4 grudnia, we wspomnienie św. Barbary, podczas Mszy św. transmitowanej w Programie I Polskiego Radia z parafii św. Jerzego w Mszanie koło Wodzisławia Śląskiego.

Msza św. sprawowana była w intencji górników, emerytów, rencistów górniczych i ich rodzin oraz za zmarłych górników.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Reklama

Najczęściej czytane

W związku z tym, iż od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) uprzejmie Państwa informujemy, iż nasza organizacja, mając szczególnie na względzie bezpieczeństwo danych osobowych, które przetwarza, wdrożyła System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w rozumieniu odpowiednich polityk ochrony danych (zgodnie z art. 24 ust. 2 przedmiotowego rozporządzenia ogólnego). W celu dochowania należytej staranności w kontekście ochrony danych osobowych, Zarząd Instytutu NIEDZIELA wyznaczył w organizacji Inspektora Ochrony Danych.
Więcej o polityce prywatności czytaj TUTAJ.

Akceptuję