Reklama

Wiadomości

Post otwiera serca na Boga

Propozycja rekolekcji świętorodzinnych z postem Daniela i dietą św. Hildegardy

Niedziela Ogólnopolska 12/2016, str. 46-47

[ TEMATY ]

post

dieta

Agnieszka Konik-Korn

Wielki Post to okres, podczas którego przygotowujemy się do najważniejszego święta –Zmartwychwstania Chrystusa. Obchodzimy go na pamiątkę czterdziestodniowego pobytu Jezusa na pustyni, gdzie pościł i znosił kuszenie szatana: „«Jeśli rzeczywiście jesteś Synem Bożym, rozkaż tym kamieniom, aby zamieniły się w chleb». Pismo uczy: «Nie tylko chlebem żywi się człowiek, ale również każdym słowem wypowiedzianym przez Boga» – odpowiedział Jezus” (por. Mt 4, 3-4). I dlatego właśnie jako jedną z form Wielkiego Postu Misjonarze Świętej Rodziny w Bąblinie (woj. wielkopolskie) proponują nam odbyć rekolekcje z postem, które oczyszczają nie tylko duszę, ale i ciało.

Ks. Antoni Żebrowski MSF, dyrektor Centrum Formacji Świętorodzinnej Misjonarzy Świętej Rodziny, tłumaczy: – Piętnaście lat temu Misjonarze Świętej Rodziny w Bąblinie rozpoczęli prowadzenie rekolekcji świętorodzinnych z kuracją oczyszczającą – „Postem i modlitwą leczymy ciało i ducha. Bąblińska szkoła zdrowego człowieczeństwa”. Nasza praca rekolekcyjna została zauważona i nagrodzona już w roku 2010, kiedy to otrzymaliśmy nagrodę TOTUS w kategorii „Promocja człowieka, praca charytatywna i edukacyjno-wychowawcza” – za długoletnią owocną pracę formacyjną na rzecz osób i rodzin, za stworzenie szkoły życia rodzinnego. Na naszych rekolekcjach, które odbywają się praktycznie przez cały rok, medytacja Ikony Świętej Rodziny, pogłębiona tradycją duchowości Misjonarzy Świętej Rodziny i postem oraz kierownictwem duchowym i osobistą modlitwą, wprowadza uczestników w świat tajników komunikacji międzyosobowej, czyli w świat serca, pomagając im wyrwać się z relacji czysto przedmiotowych i nawiązać kontakt z samym sobą, z drugim człowiekiem i z Bogiem. Post to uniwersalny środek leczniczy, pozwalający człowiekowi na przezwyciężenie problemów, konfliktów oraz wad. Jako jedna z praktyk religijnych ma za sobą długą tradycję. Stosuje się go w celu wewnętrznej odnowy oraz w celu ukierunkowania i otwarcia się na łaski Boga.

Aleksandra Zapotoczny

ALEKSANDRA ZAPOTOCZNY: – Skąd wzięły się nazwy: post Daniela, dieta św. Hildegardy?

KS. ANTONI ŻEBROWSKI MSF: – Post Daniela jest oparty na diecie warzywno-owocowej dr Ewy Dąbrowskiej. Nazwa: „post Daniela” wywodzi się ze Starego Testamentu. W Księdze Daniela czytamy, że pośród Żydów wziętych do niewoli babilońskiej znalazł się Daniel i jego trzej towarzysze: Chananiasz, Azariasz i Miszael, których wybrano do królewskiej służby. Król, jako szczególny przywilej, przydzielił im pokarmy mięsne i wino ze swego stołu. Daniel postanowił nie kalać się tymi „nieczystymi” potrawami, których spożywanie nie było zgodne ze starotestamentowym prawem Bożym. Wraz ze swymi trzema przyjaciółmi poprosił królewskiego nadzorcę, aby na próbę przez dziesięć dni on i jego towarzysze mogli spożywać tylko wodę i jarzyny. Po upływie tego czasu okazało się, że wyglądali znacznie lepiej, byli silniejsi, a podczas egzaminów osiągnęli lepsze rezultaty niż młodzieńcy, którzy jadali potrawy z królewskiego stołu (por. Dn 1, 5-19).
Natomiast post według św. Hildegardy jest oparty na orkiszu, warzywach i owocach. W diecie postnej przyjmowane są zarówno płyny w postaci herbat ziołowych, kawy orkiszowej, jak i pokarmy stałe o wysokiej jakości, w skład których wchodzą oprócz orkiszu warzywa i owoce. Hildegarda z Bingen (1098 – 1179), w 2012 r. ogłoszona doktorem Kościoła, była benedyktynką, założycielką klasztoru żeńskiego, mistyczką, odnowicielką życia monastycznego, poetką, kompozytorką i autorką prac z zakresu teologii, medycyny, kosmologii, przyrodoznawstwa i ziołolecznictwa. Zwracała też uwagę na to, aby właściwie wybierać to, co jemy, żyć w harmonii z przyrodą, uregulować rytm snu i czuwania, wspomagać oczyszczanie organizmu. Jej teorie znajdują potwierdzenie we współczesnej nauce. Właściwy sposób odżywiania pomaga wyleczyć wiele chorób i zapobiega schorzeniom cywilizacyjnym.

– Na rekolekcjach oprócz opieki duchowej, którą sprawują kapłani, uczestnicy są objęci także opieką lekarską...

– Misjonarze Świętej Rodziny podczas rekolekcji sprawują sakramenty, prowadzą konferencje. Jesteśmy do dyspozycji uczestników każdego dnia, służymy im rozmową indywidualną, dotrzymujemy towarzystwa przy posiłkach. Ośrodek oferuje także opiekę lekarską i pielęgniarską. Na początku turnusu każdy musi przejść badanie lekarskie, przedstawić swoje dolegliwości, schorzenia i to lekarz stwierdza, czy dana osoba może podjąć post ścisły, bazujący tylko na warzywach i owocach, sokach i płynach. Jeśli są przeciwwskazania, wtedy lekarz zaleca dietę pełnowartościową, czyli makrobiotyczną. To post łagodniejszy, podczas którego spożywa się także drób, chleb, rybę, przestrzegając liczby kalorii i odpowiedniego łączenia pokarmów. Taka dieta także oczyszcza organizm.

– Jak długo można poddawać się postowi i ile razy w ciągu roku człowiek może powtarzać dietę oczyszczającą?

– Post Daniela można stosować do czterdziestu dni – czas Wielkiego Postu. Nie jest zalecane, by go przedłużać. Natomiast dietę makrobiotyczną można stosować bez ograniczeń. Na naszych rekolekcjach proponowanych jest dziesięć dni biblijnych i powiem szczerze – widać efekty. Po kuracji twarze uczestników są wypoczęte i odrodzone. Następuje poprawa jakości życia.

– Nie należy jednak traktować tych rekolekcji jedynie jako kuracji odchudzającej...

– Dieta wg dr Ewy Dąbrowskiej jest obecna w wielu ośrodkach sanatoryjnych i centrach tzw. odnowy biologicznej. Ale na naszych rekolekcjach dzięki modlitwie i wyciszeniu doświadcza się nie tylko uzdrowienia ciała, lecz również spotkania z Bogiem. Celem każdych rekolekcji jest odnowa duchowa. Odnowa ta odzwierciedla się chociażby w świadectwach wypowiadanych przez naszych uczestników, którzy przyznają, że podczas rekolekcji odkryli na nowo Pana Boga, który jest kochającym Ojcem, i umocnili swoją wiarę. Bo rekolekcje to nie tylko postne posiłki i konferencje, ale także adoracja, rozważanie Słowa Bożego, modlitwa indywidualna, możliwość odprawienia spowiedzi generalnej – z całego życia czy też okazja do rozmowy duchowej z kapłanem. Podczas rekolekcji proponujemy też jeden dzień w całkowitej ciszy. Wtedy nie rozmawia się nawet przy posiłkach, włączona jest jedynie muzyka poważna, która pozwala kontemplować nasze życie.

– Ze względu na stan zdrowia nie wszyscy mogą stosować tradycyjny post o chlebie i wodzie praktykowany w klasztorach... Czy post Daniela i dieta św. Hildegardy to udoskonalona i bezpieczna forma postu? Do kogo są zaadresowane takie rekolekcje?

– Uczestnicy rekolekcji z postem przede wszystkim muszą być pełnoletni. Wielu z nich przyjeżdża z zamiarem jedynie oczyszczenia organizmu, a odkrywa, że poprzez interesujące katechezy i atmosferę modlitewną można uczestniczyć w prawdziwych rekolekcjach. Głód fizyczny uświadamia nam głód duchowy, głód miłości i mądrości. Pan Jezus sam dał przykład na Górze Kuszenia... Poprzez post ludziom łatwiej otworzyć się na Boga. Post to czas zadumy, ale i radości. Ewangelia mówi przecież: „A kiedy pościcie, nie udawajcie smutnych” (por. Mt 6,16-17). W ciszy bąblińskiej post to okazja do zrobienia w cichości serca rozrachunku z samym sobą. Jak mówią sami uczestnicy rekolekcji, po wielu latach na tych rekolekcjach stawiają sobie pytania: po co jestem, po co pracuję, jaki sens ma moje dotychczasowe życie, czego się boję, przed czym chroni mnie mój lęk i co jest w moim życiu dobre…

– Jakie zatem tematy zostają poruszane podczas rekolekcji?

– Temat ostatnich rekolekcji to: „Uwolnij mnie, Panie, przez Twe miłosierdzie”. Poruszał m.in. kwestię wiary w prawdziwego Boga. Uczestnicy skupiali się na odkrywaniu Boga w ich życiu, była także mowa o zagrożeniach duchowych, jakie niesie dzisiejszy świat, o zagrożeniach ze strony szatana, o tym, jak walczyć ze zniewoleniem przez grzech. Ponadto rekolekcje są przeprowadzane w duchu Świętej Rodziny. Jesteśmy wspólnotą, dla której wzorem jest Święta Rodzina z Nazaretu. Dlatego przyjeżdżają do nas zarówno całe rodziny, jak i pary małżeńskie. Zdarzają się turnusy, w których uczestniczą małżonkowie z rocznym stażem i pary, które przeżyły ze sobą 40 lat. Nasz założyciel Jan Berthier (1840 – 1908) zaprosił nas, byśmy wychodzili do ludzi z przesłaniem ewangelizacyjnym, ze szczególną posługą rodzinie, powołaniom oraz misjom. Pragnął, abyśmy byli misjonarzami i pomagali tym, którzy są oddaleni od Boga. Stylem naszego życia jest tworzenie wspólnot na wzór Świętej Rodziny, gdzie panuje duch rodzinności, szacunku, pokory, gościnności, pracowitości, ubóstwa i czystości. I tę misję realizujemy także poprzez rekolekcje w Bąblinie, wpatrując się we wzór życia i charyzmat ducha Rodziny z Nazaretu oraz nauczania papieża Franciszka, który wielką troską otacza rodzinę.

– Rekolekcje z postem są organizowane nie tylko w Wielkim Poście...

– Rekolekcje organizowane są przez cały rok w dziesięciodniowych cyklach. Post bowiem to nie tylko pokuta, możemy go ofiarować w różnych intencjach, ale również możemy go oddać Bogu jako Jego uwielbienie: uwielbiam Boga, poszcząc. Dlatego czekamy na chętnych przez cały rok, od lutego do końca listopada. Szczegóły terminów i tematy rekolekcji można znaleźć na naszej stronie internetowej: www.bablinmsf.pl .

* * *

Rekolekcje Świętorodzinne z postem Daniela i według św. Hildegardy

Proponujemy spotkanie z Bogiem Żywym, który uzdrawia, uwalnia, uświęca. Z Bogiem, który prosi człowieka tylko o jedno: „Pozwól, bym mógł cię kochać, bo tylko miłość przemienia. Pozwól, bym nauczył cię żyć moją miłością w twojej codzienności”.

Reklama

Korzyści dla ducha:

dziesięciodniowy cykl nauk rekolekcyjnych, codzienne Msze św. i modlitwy poranne,wprowadzenie do modlitwy kontemplacji, adoracje Najświętszego Sakramentu i medytacje Słowa, które Ciałem się stało, rozmowy z kierownikiem duchowym, możliwość przygotowania się i odprawienia spowiedzi z całego życia, liturgia uzdrowienia serca z ran oraz namaszczenie sakramentem chorych.

Korzyści dla ciała:

oczyszczenie organizmu ze złogów i toksyn, utrzymanie w zdrowiu i dobrej kondycji, wzmocnienie osłabionej odporności, leczenie zespołu metabolicznego X,zapoznanie się z zasadami zdrowego żywienia.

Zapraszają: Misjonarze Świętej Rodziny, Bąblin 5, 64-600 Oborniki, www.bablinmsf.pl

2016-03-16 08:51

Oceń: 0 0

Reklama

Wybrane dla Ciebie

Co z postem w piątek po Bożym Ciele?

2020-06-10 09:03

[ TEMATY ]

post

Boże Ciało

oktawa

monticellllo/pl.fotolia.com

W piątek w oktawie Bożego Ciała obowiązuje wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych, chyba że została udzielona dyspensa.

Oktawa Bożego Ciała nie znosi piątkowej wstrzemięźliwości od pokarmów mięsnych.

„Piątkowa wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych nie obowiązuje tylko w piątki, w które wypada uroczystość (por. Kodeks Prawa Kanonicznego, kan. 1251). Zgodnie z „Tabelą pierwszeństwa dni liturgicznych”, zawartą w „Ogólnych normach roku liturgicznego i kalendarza” w Mszale Rzymskim (str. [84]), w roku liturgicznym występują dwie oktawy, które mają różną rangę: oktawa Wielkanocy w randze uroczystości (grupa I) oraz oktawa Narodzenia Pańskiego w randze święta (grupa II) – wyjaśnia.

Tak więc w piątek w oktawie Bożego Ciała obowiązuje wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych, chyba że została udzielona dyspensa zgodnie z przepisami prawa kanonicznego. Dyspensy może udzieliś biskup ordunariusz danej diecezji. Informacji takiej należy szukać na stronach internetowych poszczególnych diecezji.

CZYTAJ DALEJ

Benedykt XVI: małżeństwa homoseksualne i aborcja to znaki Antychrysta

[ TEMATY ]

Benedykt XVI

Grzegorz Gałązka

Homoseksualne małżeństwa i aborcja na świecie to znak "duchowej siły Antychrysta" - to słowa emerytowanego papieża Benedykta XVI przytoczone w jego nowej biografii napisanej przez niemieckiego dziennikarza i jego literackiego współpracownika Petera Seewalda.

Obszerny tom z wypowiedziami Benedykta XVI ukaże się w Niemczech w poniedziałek, a w innych krajach - w kolejnych miesiącach. Papież Ratzinger otrzymał tom biografii pod tytułem "Życie" w dniu swych 93. urodzin 16 kwietnia.

Słowa emerytowanego papieża przytoczył konserwatywny amerykański portal Life Site News, a za nim w niedzielę włoski dziennik "La Repubblica", który kolejną wypowiedź nazwał "powrotem Ratzingera".

W rozmowie z Seewaldem powiedział on: "Sto lat temu każdy uznałby za absurd rozmowę o małżeństwie homoseksualnym".

"Dzisiaj ten, kto mu się sprzeciwia jest ekskomunikowany ze społeczeństwa" - stwierdził Benedykt XVI. To samo - dodał - odnosi się do "aborcji i tworzenia istot ludzkich w laboratorium".

"Współczesne społeczeństwo jest w trakcie formułowania antychrześcijańskiego credo, a jeśli ktoś się mu sprzeciwia, jest karany przez społeczeństwo ekskomuniką" - oświadczył Benedykt XVI. (PAP)

sw/ mars/

CZYTAJ DALEJ

Dwa kolejne zwycięstwa Igi Świątek w Montreux

2020-07-07 22:09

[ TEMATY ]

tenis

Bruno Girin / Foter.com / CC BY-SA

Iga Świątek odniosła w sobotę dwa zwycięstwa w turnieju pokazowym w Montreux. Najpierw gładko pokonała Leonie Kueng 6:1, 6:0, a następnie Jil Teichmann 6:3, 5:7, 10-3. Obie jej rywalki pochodzą ze Szwajcarii i zajmują niższe miejsca w światowym rankingu tenisistek.

Są to pierwsze mecze 19-letniej warszawianki po trwającej ponad cztery miesiące przerwie spowodowanej pandemią koronawirusa. W piątek turniej zainaugurowała zwycięstwem nad inną reprezentantką gospodarzy Conny Perrin 6:0, 6:0.

Świątek, która w czerwcu pisała maturę, obecnie zajmuje 49. miejsce w rankingu WTA. Z Kueng (155. w zestawieniu WTA) zna się bardzo dobrze, bo pokonała ją przed dwoma laty w juniorskim finale Wimbledonu.

Łącznie w szczęśliwym dla niej Montreux (wygrała tam turniej ITF w 2018 roku) rozegra pięć meczów. Dwa ostatnie zaplanowane są na niedzielę.

Do rywalizacji w cyklu WTA Świątek ma wrócić w turnieju przeniesionym z Cincinnati do Nowego Jorku (21-28 sierpnia). Dzień po jego zakończeniu na tych samych obiektach rozpocznie się wielkoszlemowy US Open. (PAP)

mar/ cegl/

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Najczęściej czytane

Wspierają nas

W związku z tym, iż od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) uprzejmie Państwa informujemy, iż nasza organizacja, mając szczególnie na względzie bezpieczeństwo danych osobowych, które przetwarza, wdrożyła System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w rozumieniu odpowiednich polityk ochrony danych (zgodnie z art. 24 ust. 2 przedmiotowego rozporządzenia ogólnego). W celu dochowania należytej staranności w kontekście ochrony danych osobowych, Redaktor Naczelna Tygodnika Katolickiego „Niedziela” wyznaczyła w organizacji Inspektora Ochrony Danych.
Więcej o polityce prywatności czytaj TUTAJ.

Akceptuję